DALI gateway Tunable White Plus for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2108 00
2108 00
EAN 4010337032878
PE 1
PS 66
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2024.

Egenskaper

Egenskaper

 • Kompatibel med DALI og DALI-2-standarden.
 • Styring av lamper og andre applikasjoner med en DALI-reguleringsenhet i KNX-installasjoner.
 • Innstilling og fargetemperatur for lamper med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) for Tunable White iht. IEC 62386-209
 • Kortslutningsvern, overspenningsvern, overbelastningsvern.
 • Kobling og dimming av maksimalt 64 lamper med DALI-reguleringsenheter.
 • Opptil 6 forskjellige adresseringstyper gjør det mulig å aktivere DALI-lamper gruppevis eller individuelt via KNX-telegrammer.
 • Til gruppeadressering er opptil 32 uavhengige DALI-grupper tilgjengelige. Disse kan suppleres med 64 individuelt adresserbare DALI-apparatkanaler.
 • Aktivering av DALI-reguleringsenheter av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8, Colour Type: Colour Temperature) i den spesifikke versjonen "Tunable White (TW)". Styring av fargetemperaturen via relativt eller absolutt dimming og i tillegg via scener og effekter.
 • Sentralstyring av alle tilkoblede DALI-komponenter er mulig (Broadcast).
 • Manuell aktivering uavhengig av bussen (drift på byggeplasser med Broadcast-styring). Styring av koblingstilstanden og lysstyrken.
 • Tilbakemeldinger om DALI-feilstatus eller DALI-kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
 • Sentral koblingsfunksjon.
 • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.
 • 16 lysscener.
 • Effektstyring til realisering av dynamiske lysstemninger. 16 effekter med opptil 16 effekt-trinn hhv. Tidsur som kan starte og stoppe effekter uavhengig av klokkeslett og ukedag.

Gruppe- og apparatfunksjoner

 • Kobling og lysstyrkeverdi: Aktive eller passive tilbakemeldingsfunksjoner.
 • Justering av lysstyrkegrenseverdiene (minimal eller maksimal lysstyrke).
 • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
 • Inn- og utkobling som skåner lampene.
 • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
 • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappeoppgangsfunksjon – også med forvarselfunksjon).
 • Driftstimeteller.
 • DALI Power-ON-nivå og DALI system-failure-nivå kan justeres.
 • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter ETS-programmering kan stilles inn.
 • Styring av fargetemperaturen via absolutt dimming og relativ dimming, parametrerbare dimmeegenskaper, minimal og maksimal fargetemperatur kan justeres, tilbakemeldinger for aktuelle og ugyldige fargetemperaturer.

Drift av nødlys

 • Integrering av apparatet i DALI-nødlyssystemer. DALI gateway er i stand til å integrere standard DALI-reguleringsenheter for belysningsstyring iht. IEC 62386-101 (DALI-system) og IEC 62386-102 (Control Gear) som nødlys i sentralt forsynte nødlyssystemer.
 • Overvåking for svikt av den generelle spenningsforsyningen.
 • Egenskaper for slutten av nøddriften kan justeres.
 • Lysstyrke og fargetemperatur kan justeres ved aktiv nøddrift.

ETS-programtillegg

 • DALI-idriftsetting uten ekstra programvarekomponenter. Identifikasjon, adressering og tilordning av DALI-reguleringsenheter gjennomføres i ETS-programtillegget.
 • Tilordning av individuelle apparater til grupper gjennomføres også uten programmeringstilkobling til apparatet.
 • Kompatibilitetssjekk for DALI-apparattyper ved tilordning av DALI-reguleringsenheter.
 • Kompatibilitetsmodus for støtte av reguleringsenheter som ikke er DALI-konforme.
 • Delvis DALI-idriftsetting.
 • Testfunksjon for alle opprettede DALI-grupper eller DALI-apparater.
 • Eksportere eller importere en mal.
 • Printfunksjon for å lage en rapport.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Nominell spenning
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 til 240 V

Effekttap:
maks. 3 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
DALI:
Skruklemmer

Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
maks. 116 m

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • Støtter DALI-2 fra indeksversjon I03.
 • Drift av nødbelysningsanlegg:Lovforskrifter og standarder er forskjellige fra land til land. Brukeren/planleggeren må i hvert enkelt tilfelle kontrollere om de spesifikke standardene overholdes.
 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Prosjektering og oppstart av enheten fra ETS 4.2 eller ETS 5 (anbefalt).

Leveringsomfang

 • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 210800

IFC, 14 Kb

Laste


DALI Gateway Tunable White Plus
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2108 00

ZIP, 12.450 Kb

Laste


DALI Gateway Tunale White Plus
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2108 00

PDF, 390 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DALI gateway Tunable White Plus
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2108 00

PDF, 390 Kb

Laste


DALI gateway Tunable White Plus
Technical Documentation

Operating instructions.

Bestillingsnr 2108 00

PDF, 3.771 Kb

Laste


DALI gateway Tunable White Plus
Product database

Product database from ETS 4.2

Bestillingsnr 2108 00

ZIP, 12.455 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger