Varmeaktuator 6-dobbel med regulator for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert plus
Bestillingsnr 2129 00
2129 00
EAN 4010337032915
PE 1
PS 66
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 01/2023.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Varmemodul med integrert romtermostat for kobling av termiske aktuatorer for oppvarming eller kjøletepper.

Ventilutganger

 • Koblingsdrift eller PBM-drift.
 • Aktuatorer kan aktiveres med karakteristikk "strømløs åpen" eller "strømløs lukket".
 • Aktuatorer som kan aktiveres med nettspenning 24 V eller 230 V.
 • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
 • Tilbakemelding i manuell drift og bussdrift.
 • De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.
 • Overlastsikker, kortslutningssikker, feilmelding med LED.
 • Beskyttende mot fastsittende ventiler.
 • Tvangsstilling.
 • Forskjellige innstillingsverdier for tvangsstilling eller nøddrift ved svikt på buss for sommer og vinter.
 • Syklisk overvåking av inngangssignalene kan parametreres.
 • Tilbakemelding via buss f.eks. ved manglende ventilspenning, overlast og kortslutning.
 • Varmekretspumpen kobles avhengig av ventiltilstanden.
 • Felles tilbakemelding fra de tilkoblede aktuatorene.
 • Energisparemodus for reduksjon av varmemodulens energiforbruk. Brukes i tidsrom (f.eks. om sommeren) da det ikke er behov for oppvarming.
 • Aktivering av aktuator med "First Open-funksjon" ved første igangkjøring.
 • Rask igangkjøring med global innstilling av kanalene.
 • Flere varmemoduler i kaskadekobling.
 • Tilbakestilling av feilmeldinger via BUS.
 • Varmebehovsstyring.
 • Driftstimeteller per kanal.

Romtermostat

 • 6 uavhengige regulatorer.
 • Styring via individuelle kommunikasjonsobjekter til inn- og utgangene.
 • Valgfri intern gruppekommunikasjon til individuell tilordning av regulatorutgangene til aktorens utgangskanaler.
 • Driftsmåter: Komfort, standby, natt og frost-/varmebeskyttelse.
 • Hver driftsmodus kan tilordnes egne temperatur-innstillingsverdier.
 • Konfigurasjonen for temperatur-innstillingsverdiene kan velges som relativ (derivert av standard-verdien) eller absolutt (uavhengige nominelle verdier til hver driftsmodus).
 • Komforten kan forlenges med tilstedevaerelsesknappen, varigheten kan parametreres.
 • Omkobling av driftsmodusene via 1-byte-objekter ifølge KNX-spesifikasjonen eller via opptil 4 individuelle 1-bit-objekter.
 • Status-tilbakemeldingene kan konfigureres.
 • Frost-/varmebeskyttelse-omkobling med vindusstatus eller automatisk frostbeskyttelse.
 • Driftsmodusene "Oppvarming", "Kjøling", "Oppvarming og kjøling" hhv. med eller uten tilleggstrinn. Temperatur-innstillingsverdiene til tilleggstrinnet avledes av verdiene for standardtrinnet via en trinnavstand som kan parametreres.
 • Forskjellige reguleringsmåter kan konfigureres for hvert oppvarmings- eller kjøletrinn: PI-regulering (jevn eller koblende PBM) eller 2-punktsregulering (koblende).
 • Reguleringsparametere for PI-regulator (hvis ønskelig: Proporsjonalområde, etterjusteringstid) og 2-punktsregulator (hysterese) kan stilles inn.
 • Automatisk og objektorientert omkobling mellom "Oppvarming" og "Kjøling".
 • Måling av romtemperaturen via opptil to eksterne KNX-temperaturfølere. Tilpassing av temperaturverdiene er mulig og måleverdiene for de eksterne følerne kan parametreres. Forespørselsvarigheten for de eksternt mottatte temperaturverdiene kan justeres.
 • Etter en parametrerbar avviking kan de faktiske og nominelle temperaturene gis ut på bussen (også syklisk).
 • Separat eller felles kontrollverdiutgave i oppvarmings- og kjøledrift. Derfor en eller to kontrollverdiobjekter per trinn.
 • Vanlig eller invertert kontrollverdiutgave.
 • Automatisk sending og syklustiden for kontrollverdiutgaven kan parametreres.
 • Kontrollverdien kan begrenses.
 • Gulvtemperaturen i oppvarmedrift kan begrenses.
 • Nominell temperatur i kjøledrift kan begrenses.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

Standby:
maks. 0,4 W

Effekttap:
maks. 1 W

Utganger/regulatorer:
6

Kontakttype:
Triac

Koblingsspenning:
AC 24/230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm:
5 til 160 mA

Innkoblingsstrøm:
maks. 1,5 A (2 s)

Antall aktuatorer per utgang
AC 230 V-drivenhet:
4
AC 24 V-drivenhet:
2

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Merknader

 • På alle utgangene må det kobles til ventiler med samme driftsspenning.
 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Montering på DIN-skinne.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 212900

IFC, 14 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator DIN
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2129 00

PDF, 1.833 Kb

Laste


Varmeaktuator seksdobbel med regulator DIN
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira KNX heating actuator, 6-gang with controller
Product information

Product information

Bestillingsnr

PDF, 142 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2129 00

PDF, 1.836 Kb

Laste


Heating actuator 6-gang with controller DRA
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2129 00

PDF, 8.249 Kb

Laste


Heating aktuator 6-gang with controller DRA
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2129 00

ZIP, 2.531 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger