Binærinngang, 6-dobbel 10 – 230 V AC/DC for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2126 00
4500202
2126 00
4500202
EAN 4010337018834
PE 1
PS 66
 
Tavlemonterte binærinnganger for tilkobling av kontakter. Koblingsprosessene til kontakter (f.eks. vakter/trykkbrytere) konverteres til KNX telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Signalvisning mulig via gul status-LED.

Egenskaper

Egenskaper

 • På hver inngang kan fullstendige funksjonsomfanget aktiveres. Alle kanalorienterte funksjoner kan parametreres separat for hver inngang.
 • Telegrammer fra inngangene som sender aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
 • Tilbakesprettevarigheten og begrensningen av telegramfrekvensen kan konfigureres.
 • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne, verdigiver og impulsteller til inngangene.
 • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger (sperreobjektets polaritet kan justeres) i funksjonene kobling, dimming, persienner og verdigiver.
 • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
 • Innkobling av funksjon: hver inngang har to uavhengige koblingsobjekter (koblingskommandoer kan parametreres individuelt), kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), uavhengig syklisk sending av koblingsobjekter avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
 • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan stilles inn, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
 • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step eller Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn (kun ved Step - Move - Step), justerbar lamellforskyvningstid.
 • Funksjonen verdigiver: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.
 • Funksjonen impulsteller: Justerbart tellerintervall, flanke (telling ved stigende flanke, telling ved fallende flanke, telling ved stigende og fallende flanke) kan parametreres, antall nødvendige impulser på inngangen kan parametreres, antall nødvendige telleimpulser for telleendring kan parametreres, hver inngang inneholder en hovedteller og en mellomteller, hovedtelleren og mellomtelleren kan arbeide separat som fremover- eller bakoverteller, tellerenes start- og endeverdier kan angis via parametere eller kommunikasjonsobjektet, forespørsel angående tellernivået via KNX eller automatisk, reaksjonen etter at telleren har sluttet å telle kan parametreres, impulstelleren stilles tilbake via KNX (teller-reset).
 • Binærinngangen har seks innganger som er uavhengige av hverandre og som kan tilkobles elektriske signaler i spenningsområder fra 10 til 230 V.
 • Inngangene 1 til 3 og inngangene 4 til 6 har begge et felles referansepotensial. Derfor kan det tilkobles forskjellige faseledere for hver inngangsgruppe, f.eks.: E1-E3 = L1 og E4-E6 = L2.
 • Evaluering av likespenningssignaler (DC) eller vekselspenningssignaler (AC).

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Lengde på inngangsledningen:
maks. 100 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Nominell spenning:
AC/DC 10 til 230 V

Signalspenning
for "0"-Signal:
AC/DC 0 til 2 V
for "1"-Signal:
AC/DC 7 til 230 V

Inngangsstrøm ved nominell spenning:
0,7 mA

Nominell frekvens AC-signal:
30 til 60 Hz

Signalvarighet impulsteller:
min. 100 ms

Antall innganger:
6

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Innganger:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 212600

RFA, 344 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 212600

IFC, 25 Kb

Laste


Binærinngang 6-kanals 10-230 V AC/DC
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4.2

Bestillingsnr 2126 00

ZIP, 387 Kb

Laste


Binærinngang 6-kanals 10-230 V AC/DC
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2126 00

PDF, 1.356 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC
Product database

Product database from ETS4.2

Bestillingsnr 2126 00

ZIP, 387 Kb

Laste


Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2126 00

PDF, 1.357 Kb

Laste


Binary input, 6-gang 10-230 V AC/DC
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2126 00

PDF, 3.577 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger