Kontinuerlig regulator med trykknappgrensesnitt 4-dobbel for KNX
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2100 01
2100 01
EAN 4010337048022
PE 1
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2100 03
4504031
2100 03
4504031
EAN 4010337048039
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2100 28
4504035
2100 28
4504035
EAN 4010337048077
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2100 26
4504033
2100 26
4504033
EAN 4010337048053
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2100 005
4505174
2100 005
4505174
EAN 4010337037255
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2100 015
2100 015
EAN 4010337083016
PE 1
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 2100 600
2100 600
EAN 4010337021520
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Den kontinuerlige innfelte regulatoren og objektregulatorene forener funksjonene til en busstilkobling for KNX, en romtermostat med innstillingsverdi og en binærinngang.

Egenskaper

Egenskaper

 • Fire potensialfrie kontakter kan kobles til binærinngangen.
 • Inngang 1 kan brukes til tilkobling av en fjernføler for temperaturmåling i gulvet.
 • To innganger kan parametreres som utganger (maks. 0,8 mA).
 • Reguleringsfunksjonen brukes til romtemperaturregulering. Regulatoren registrerer den aktuelle romtemperaturen ved hjelp av en intern eller ekstern temperaturføler, og bearbeider denne til en kontrollverdi ved bruk av en nominell temperaturverdi. Aktuatorer med både kontinuerlig og koblende innstillingssignal kan aktiveres.

Regulator

 • 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
 • Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
 • Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer.
 • Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
 • Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
 • Reguleringstyper: Jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).
 • Temperaturregistrering via en intern og/eller ekstern føler (beregning av gjennomsnittsverdi for store rom).

Innganger

 • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
 • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
 • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
 • Begrensning av telegramfrekvens.
 • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
 • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
 • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
 • Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon.
 • Temperaturfølerfunksjon: En kanal i brytergrensesnittet kan brukes som ekstern temperaturføler for termostaten.

Utganger

 • Uavhengig kobling av de maksimalt to utgangene
 • Den nominelle temperaturverdien forskyves med reguleringshjulet.
 • En tilstedeværelsesknapp brukes til omkobling mellom komfort- og beredskapsmodus.
 • De aktuelle tilstandene vises av LED-er på den kontinuerlige regulatoren.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Ledningslengde
Inn-/utganger:
maks. 5 m
Temperaturføler:
maks. 50 m

Monteringsdybde:
23 mm

Merknader

 • En separat busstilkobling er ikke nødvendig.
 • Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Kontinuerlig regulator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2100 ..

PDF, 1.185 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Bestillingsnr 2100 ..

VD2, 300 Kb

Laste


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Bestillingsnr 2100 ..

VD4, 301 Kb

Laste


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Laste


Continuous-action regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2100 ..

PDF, 1.185 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger