Monteringsadapter Mini-hus


Bestillingsnr 5429 00
4509297
EAN 4010337774242
PE 1
PS 42

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  Innganger

  • Inngangene 1 og 2 virker internt på reléutgangen eller separat på KNX, avhengig av ETS-parametriseringen i applikasjonen for brytere, trykknapper eller kontakter. Inngang 3 virker alltid på KNX.
  • Funksjoner for inngangene ved virkning på KNX (kobling, dimming, persienne, verdigivere, sceneunderenhet, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, ingen funksjon).
  • Kobling: Kommando ved lukking og åpning av kontakten kan stilles inn (ingen reaksjon, PÅ, AV, SNU).
  • Dimming: Dimming av lysstyrke og/eller fargetemperatur. Kommando ved lukking av kontakten, tid mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved langt signal på inngangen og sending av et stopptelegram ved slutt på dimmeprosessen kan konfigureres.
  • Persienne: Kommando ved lukking av kontakten og betjeningskonsept kan parametriseres. Tid for kort og langt signal på inngangen log lamelljustering kan tilpasses.
  • Verdigivere: Virkemåte som 1 byte-, 2 byte-, 3 byte- eller 6 byte-verdigiver inkl. fargetemperatur- og fargeverdigiver mulig. Verdier som kan konfigureres individuelt. Om ønskelig er en verdijustering ved langt signal på inngangen (ikke for 6 byte-verdigiver) mulig.
  • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
  • 2-kanals betjening: Når kontakten lukkes på inngangen, kan inntil to telegrammer sendes ut på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn (bare kanal 1 eller kanal 2 / begge kanalene). Virkemåten til kanalene (1 bit-, 1 byte-, 2 byte-, 3 byte-, 6 byte-) kan konfigureres separat.
  • Regulatorunderenhet: Skifte av virkemåte (skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan konfigureres.
  • Sperring av alle eller enkelte utganger via 1 bit-objekt mulig. Sperreobjektets polaritet, egenskapene ved begynnelse og slutt på sperringen og egenskaper under en aktiv sperring kan stilles inn.

  Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.
  • Påveggboks for Mini-aktuatorer og -sendere.
  • For montering i mellombjelkelag, på vegg eller i DIN-skinner.

  Tekniske data

  KNX Medium:
  TP256

  Tilkoblinger
  KNX:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Innganger:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Last:
  Skruklemmer

  Tilkoblingstverrsnitt:
  maks. 4 mm²

  Innganger
  Antall:
  3

  Inngangstype:
  potensialfri

  Inngangsforsyningsspenning
  Innganger for underenheter:
  ca. 5 V

  Lengde totalt
  Underenhetledning:
  maks. 10 m

  Omgivelsestemperatur:
  -5 °C til +45 °C

  Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).

  Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

  Mål i mm

  B x H x D: 48 50 28

  Flere bilder i mediadatabasen

  I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

  Til mediedatabasen


  Datablad

  Laste
  Bestillingsnr
  Filformat
  PDF
  Filstørrelse

  Programvare

  Laste
  Bestillingsnr
  Filformat
  TXT
  Filstørrelse

  Monteringsadapter Mini-hus
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Laste
  Bestillingsnr
  5429 00
  Filformat
  PDF
  Filstørrelse
  272 Kb

  Nedlasting (en)


  Datablad

  Laste
  Bestillingsnr
  Filformat
  PDF
  Filstørrelse

  Programvare

  Laste
  Bestillingsnr
  Filformat
  TXT
  Filstørrelse

  Installation adapter Mini housing
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Laste
  Bestillingsnr
  5429 00
  Filformat
  PDF
  Filstørrelse
  271 Kb

  Produktliste

  0 artikler
  Til stykklisten