Universal-trykknappgrensesnitt 4-dobbelt for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1119 00
4547040
1119 00
4547040
EAN 4010337119005
PE 1/5
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 05/2024.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Innfelte binærinnganger, kan brukes i dyp apparatboks (60 mm dyp) bak konvensjonell bryter/trykknapp, for tilkobling av potensialfrie kontakter. Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Inngangene kan parametreres som utganger (maks.2 mA).

Egenskaper

Egenskaper

 • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
 • Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang.
 • Begrensning av telegramfrekvens.
 • To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges.
 • Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan stilles inn, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig.
 • Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.

Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse:

 • Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting.

Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdi:

 • Flanke og verdi kan parametreres, mulig å justere verdien ved trykkbryter med langt tastetrykk.

Funksjonen impulsteller:

 • Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametreres; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn.

Funksjonen koblingsteller:

 • Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametreres.

Funksjon som koblingsutgang:

 • Egenskaper ved svikt på og gjenoppretting av busspenning, innkoblings- og/eller utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering av utgang (en LED blinker).
 • Innfelt binærinngang, 4-dobbel. De fire inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. To av de fire inngangene kan parametreres som utganger (maks. 2 mA).
 • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngang 1 til 4 hhv. impulsteller og koblingsteller til inngang 1 og 2.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Antall innganger:
4

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Inngangsledning:
5-tråds ledningssett

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål i mm

43 28 15

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Universal-tastegrensesnitt, dobbelt, firedobbelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Universal button interface, 2, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Laste


Universal button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1119 00

PDF, 468 Kb

Laste


Universal button interface, 4-gang
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 1119 00

VD1, 202 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger