System 3000 relékoblingsinnsats potensialfri

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5407 00
5407 00
EAN 4010337112068
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Se opplisting hos

S3000 relékoblingsinns.

Egenskaper

Egenskaper

 • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
 • Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
 • Kobling av avvikende spenningspotensial eller faseleder via den potensialfrie kontakten.
 • Slaver kan tilkobles.
 • Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
 • Testdrift for funksjonstesten.
 • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF betjeningsmodul, enkel / dobbel for KNX

 • Koblingsaktuatorkanal enkel.
 • Sensorkanal enkel eller dobbel.
 • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
 • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
 • Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig.
 • Kombinasjonen av påsatsene 5393xx og 5394xx er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Koblingsstrøm ved 35 °C
ohmsk:
16 A (AC1)

Koblingsstrøm
Lysrør:
4 AX

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 400 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
Tronic-transformatorer:
1500 W
Induktive transformatorer:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
920 VA

Kapasitiv last:
920 VA (115 µF)

Etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C

Merknader

 • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Relékoblingsinnsats potensialfri
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5407 00

PDF, 349 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Zero-voltage relay switching insert
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5407 00

PDF, 349 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger