Dimmeaktuator, enkel 200 W med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  Funksjon i Gira One-systemet

  • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
  • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
  • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3 mulig.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

  Dimmeutganger

  • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

  Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av vippe-trykknapp som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
  • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

  Funksjon i Gira KNX systemet

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

  Dimmeutganger

  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt).
  • Dimmekarakteristikk kan konfigureres for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
  • Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
  • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
  • Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
  • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
  • Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
  • Reaksjon ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon for utgangen.
  • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
  • Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
  • Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
  • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
  • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
  • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
  • Utvidet scenehenting.
  • Driftstimeteller kan aktiveres.
  • Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).

  Tekniske data

  Nominell spenning:
  DC 21 til 32 V SELV

  Gira One Medium:
  Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  Testspenning:
  4 kV (KNX/EIB-bussledning)

  Tilkoblinger
  Gira One-buss:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Innganger:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Last:
  Skruklemmer

  Tilkoblingstverrsnitt:
  maks. 4 mm²

  Innganger
  Antall:
  3

  Inngangstype:
  potensialfri

  Inngangsforsyningsspenning
  Innganger for underenheter:
  ca. 5 V

  Lengde totalt
  Underenhetledning:
  maks. 10 m

  Maks. tilkoblingseffekt
  Glødelamper:
  20 til 230 W
  HV-halogenlamper:
  20 til 230 W
  viklet transformator:
  20 til 210 VA
  Tronic-transformator:
  20 til 230 W
  viklet transformator med LV-LED:
  20 til 100 VA
  elektronisk transformator med LV-LED:
  vanl. 20 til 200 W
  HV-LED-lamper:
  vanl. 1 til 200 W

  Omgivelsestemperatur:
  -5 °C til +45 °C

  Merknader

  • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
  • -15 % effektreduksjon ved innbygging itrevegg eller lettvegg-20 % ved kombinasjon av flere
  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
  • Leveringstilstand: Betjening av dimmeutgangen via inngang 1 (lysere) og inngang 2 (mørkere) mulig.

  Flere bilder i mediadatabasen

  I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

  Til mediedatabasen

  Nedlasting


  Datablad

  PDF

  Laste


  Programvare

  TXT

  Laste


  Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for Gira One
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 918 Kb

  Laste


  Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 882 Kb

  Laste


  Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Produktdatabase

  fra ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5065 00

  ZIP, 1.770 Kb

  Laste


  Gira One
  ABC-bøker / systemprinsipper

  Grunnleggende system

  Bestillingsnr

  PDF, 47.908 Kb

  Laste


  Nedlasting (en)


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for Gira One
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 919 Kb

  Laste


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 882 Kb

  Laste


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Bestillingsnr 5065 00

  PDF, 5.597 Kb

  Laste


  Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for KNX
  Product database

  from ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5065 00

  ZIP, 1.770 Kb

  Laste


  Gira One
  Guides / system basics

  System basics

  Bestillingsnr

  PDF, 52.532 Kb

  Laste


  Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
  Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Binærinnganger Dimmeaktuator, enkel 200 W med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX