Koblingsaktuator, dobbel / persienneaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5062 00
5062 00
EAN 4010337099253
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  Funksjon i Gira One-systemet

  • Aktuator for kobling av forbrukere eller styring av persienne-, rullegardin-, markise-, takvindudrift.
  • I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2) sammen til én persienneutgang.
  • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
  • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

  Solskjermings- og utluftingsfunksjoner

  • Styring av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller takkupler.
  • Funksjonstidene kan eventuelt stilles inn.
  • Solskjermingsfunksjon med avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan stilles inn for hver utgang.
  • Innstilling av tidsforsinkelsen i begynnelsen eller slutten solskjermingstiden.
  • Dukstramming for markiser.
  • Når vindalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for vindalarm, kjøres persiennene automatisk opp og blir automatisk sperret. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
  • Når regnalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for regnalarm, lukkes takvinduer eller takkuppel straks og sperres automatisk. Statusen til den binærinngangen overvåkes syklisk.
  • Når frostalarm er aktiv, for eksempel med en konvensjonell værstasjon med potensialfrie reléutganger for frostalarm, stoppes og sperres aktiv kjøring av rullegardiner, for å beskytte rullegardinmotoren. Statusen til den binære inngangen overvåkes syklisk.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.

  Koblingsfunksjoner

  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
  • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe.
  • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
  • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

  Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
  • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

  Funksjon i Gira KNX systemet

  • Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås de to utgangene (A1/A2) sammen til én persienneutgang.
  • Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial.
  • Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3.
  • Analyse av kondens- og lekkasjesensor (se tilbehør) på inngang 1 til 3.
  • Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
  • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
  • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
  • Bistabilt relé.

  Persiennefunksjoner

  • Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld.
  • Avskjermingskjøretider kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling.
  • En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner.
  • Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres.
  • Reaksjoner ved gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Sentral aktivering via opptil 6 langtidsobjekter mulig (OPP, NED, permanent OPP, permanent NED).
  • Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig. Aktive (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passive (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjoner.
  • Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.
  • En omfattende solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres. Inkludert dynamisk lamellforskyvning for lamellpersienner. Også med utvidet solskjerming for integrering i mer komplekse skjermingsstyringer (har separate automatikk- og sperreobjekter). Alternativt også med varme/kjøle-automatikk og tilstedeværelsesfunksjon.
  • Dukstrammingsfunksjon for markiser.
  • Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering.
  • Utluftingsfunksjon for vinduer med vinduskontakter.
  • Intelligent innlæringsfunksjon for kjøring av avskjerming.
  • Tvangsstrammingsfunksjon eller sperrefunksjon kan implementeres.
  • Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Utvidet scenehenting (veksling av scener).

  Koblingsfunksjoner

  • Uavhengig kobling av koblingsutgangene.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
  • Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
  • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
  • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
  • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
  • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

  Tekniske data

  Nominell spenning:
  DC 21 til 32 V SELV

  Koblingskapasitet:
  AC 250 V, 16 AX

  Maksimal innkoblingsstrøm:
  800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

  Gira One Medium:
  Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

  Testspenning:
  4 kV (KNX/EIB-bussledning)

  Tilkoblinger
  Gira One-buss:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Innganger:
  Tilkoblingsklemmer på styreledning
  Last:
  Skruklemmer

  Tilkoblingstverrsnitt:
  maks. 4 mm²

  Innganger
  Antall:
  3

  Inngangstype:
  potensialfri

  Inngangsforsyningsspenning
  Innganger for underenheter:
  ca. 5 V

  Lengde totalt
  Underenhetledning:
  maks. 10 m

  Tilkoblingseffekt
  Ohmsk last:
  2500 W
  Kapasitiv last:
  16 A, maks. 140 µF
  Motorer (persienne eller vifte):
  1380 W
  Glødelamper:
  2300 W
  HV-halogenlamper:
  2300 W
  Lysrør, parallellkompensert:
  1160 VA
  HV-LED-lamper:
  vanl. 400 W
  viklet transformator:
  1200 VA
  Tronic-transformator:
  1500 W
  Lysrør, ukompensert:
  1000 VA
  Lysrør,duo-kobling:
  2300 VA

  Omgivelsestemperatur:
  -5 °C til +45 °C

  Merknader

  • EffektreduksjonReduksjon av koblingsstrøm for hver enhet (basert på Σ 16 A)
   • 10 % reduksjon per 5 °C overskridelse av 35 °C
   • 15 % reduksjon ved innbygging i trevegg eller lettvegg
   • 20 % ved kombinasjon av flere.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)

  Flere bilder i mediadatabasen

  I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

  Til mediedatabasen

  Nedlasting


  Datablad

  PDF

  Laste


  Programvare

  TXT

  Laste


  Gira One
  ABC-bøker / systemprinsipper

  Grunnleggende system

  Bestillingsnr

  PDF, 47.908 Kb

  Laste


  Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Produktdatabase

  Produktdatabase fra ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5062 00

  ZIP, 1.905 Kb

  Laste


  Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3- dobbel for Gira One
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Bestillingsnr 5062 00

  PDF, 680 Kb

  Laste


  Reléaktuator dobbel / persienneaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
  Bruksanvisninger

  Bruksanvisning.

  Bestillingsnr 5062 00

  PDF, 648 Kb

  Laste


  Nedlasting (en)


  Gira One
  Guides / system basics

  System basics

  Bestillingsnr

  PDF, 52.532 Kb

  Laste


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for Gira One
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Bestillingsnr 5062 00

  PDF, 680 Kb

  Laste


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Operating instructions

  Operating instructions.

  Bestillingsnr 5062 00

  PDF, 649 Kb

  Laste


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Technical Documentation

  Technical documentation.

  Bestillingsnr 5062 00

  PDF, 6.480 Kb

  Laste


  Switching actuator 2-gang / blind actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
  Product database

  from ETS5.7.3

  Bestillingsnr 5062 00

  ZIP, 1.905 Kb

  Laste


  Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
  Startside Gira One og KNX Gira One og KNX: Binærinnganger Koblingsaktuator, dobbel / persienneaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX