Innsats for KNX-busstilkobling 3 med ekstern føler

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2009 00
4507122
2009 00
4507122
EAN 4010337082194
PE 1/5
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

En av de påfølgende artiklene:
Tastsensor 3 Plus System 55

KNX tastsens.3 Plus 2x KNX tastsens.3 Plus 5x(2+3)

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Busstilkobling 3 oppretter forbindelse mellom KNX-systemet og en KNX-applikasjonsmodul.
  • Kombinasjonen av busstilkoblingen 3 og en applikasjonsmodul utgjør en funksjonsenhet.
  • I ETS-prosjektet prosjekteres denne enheten i form av applikasjonsprogrammet i applikasjonsmodulen.
  • En temperaturfjernføler kan kobles til busstilkoblingen 3 med ekstern føler i tillegg. Dermed kan en termostat registrere temperaturen på et ytterligere målepunkt.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
25 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Merknader

  • Fjernføleren fungerer bare i kombinasjon med en tastsensor 3 Plus.

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 200900

RFA, 520 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 200900

IFC, 21 Kb

Laste


Busstilkopling 3, Busstilkopling 3 ekstern føler
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Laste


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger