KNX-dimmeaktuator 4-kanals Komfort
4 x 225 W/VA


Tavlemontert
Bestillingsnr 2025 00
EAN 4010337073338
PE 1
PS 26

Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

 • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
 • Kobling og dimming av lyspærer, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper.
 • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
 • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
 • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen.
 • Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer.
 • Parallellkobling av flere utganger for dimming av større lampebelastning eller effektutvidelse via effektmoduler.
 • Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS.
 • Opptil 6 sentrale funksjoner for felles aktivering av alle dimmekanalene med koblings-, dimme- og verdiobjekter.
 • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
 • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.

Dimmeutganger

 • Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene.
 • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt).
 • Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet.
 • Området som kan dimmes, kan stilles inn (innkoblingslysstyrke, grunnlysstyrke; alternativt: nedre dimmegrense og øvre dimmegrense).
 • Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
 • Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon).
 • Sentral styringsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter, 6 dimmeobjekter og 6 verdiobjekter og felles tilbakemelding.
 • Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
 • Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon.
 • For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer.
 • Tilbakemeldinger for kortslutning, overlast / svikt ved nettspenning og lasttype (i samsvar med KNX og utvidet).
 • Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver utgang.
 • Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang.
 • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang.
 • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse).
 • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
 • Trappeoppgangsfunksjon med forlenget tid eller variabel tidsstyring for trappeoppgang via kommunikasjonsobjekt.
 • Funksjon for myk inn- og utkobling kan stilles inn.
 • Automatisk utkobling ved lysstyrkeverdi < X % kan stilles inn (med individuell forsinkelsestid).
 • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang.
 • Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres.
 • Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere).
 • Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene.
 • Utvidet scenehenting.
 • Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang.
 • Driftstimeteller som teller fremover (med valgfri grenseverdi) eller bakover (med valgfri startverdi).

Logikkfunksjoner

 • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
 • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
 • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
 • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
 • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
 • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
 • De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
Glødelamper:
20 til 225 W
HV-halogenlamper:
20 til 225 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
Tronic-trafo:
20 til 225 W
viklet transformator med NV-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med NV-LED:
type 20 inntil 200 W
HV-LED-lamper:
vanl. 1 til 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 20 til 150 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Merknader

 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
 • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
 • Parallellkoblede utganger skal bare belastes med opptil 95 %. Det må ikke kobles kompaktlysrør til parallellkoblede dimmeutganger. Parallellkoblede dimmeutganger må ikke utvides med effektmoduler.
 • Montering på DIN-skinne.
 • KNX Data Secure-kompatibel.
 • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).
 • Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveringsomfang

 • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Dimmeactuator 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Laste
Bestillingsnr
2015 00
2025 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
614 Kb

Dimmeactuator 4-kanals Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.3

Laste
Bestillingsnr
2025 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
1.581 Kb

Nedlasting (en)


Datablad

Laste
Bestillingsnr
Filformat
PDF
Filstørrelse

Programvare

Laste
Bestillingsnr
Filformat
TXT
Filstørrelse

Dimming actuator, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Laste
Bestillingsnr
2015 00
2025 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
613 Kb

Dimming actuator, 4-gang Komfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Laste
Bestillingsnr
2025 00
Filformat
PDF
Filstørrelse
4.172 Kb

Dimming actuator, 4-gang Komfort
Product database

from ETS5.7.3

Laste
Bestillingsnr
2025 00
Filformat
ZIP
Filstørrelse
1.581 Kb

Produktliste

0 artikler
Til stykklisten