System 3000 elektronisk koblingsinnsats

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5405 00
5405 00
EAN 4010337048299
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Slaver kan tilkobles.
 • Styring av termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
 • Egenskaper som beskytter lampen.
 • Elektronisk kortslutningsvern.
 • Elektronisk overtemperaturvern.
 • Drift med og uten nulledertilkobling.

Drift med nulleder

 • Kobling av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, koblings- eller dimmbare HV-LED- eller kompaktlysrør.
 • Apparatet forsynes via faseledere og nulledere, derfor forekommer det ingen fasesnitt eller faseavsnitt.

Drift uten nulleder

 • Kobling av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske eller induktive transformatorer med halogen- eller LED-lamper, dimmbare HV-LED- eller kompaktlysrør.
 • Apparatet forsynes via faseleder og den tilkoblede lasten, og går derfor i tråd med fasesnitt- eller faseavsnittprinsippet.
 • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
 • Valgt driftsmodus vises av LED.

Kombinasjon med RF betjeningsmodul, enkel / dobbel for KNX

 • Koblingsaktuatorkanal enkel eller varmeaktuator enkel.
 • Sensorkanal enkel eller dobbel.
 • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
 • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
 • Temperaturregistrering: Pass på at den tilkoblede lasten ikke overskrider 40 W.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for kobling: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000-innsatsen eller som sensor for KNX for trådløs styring av andre enheter.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat: Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PBM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ innstillingsverdi, varmebehovstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon. Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang, frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener). Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000-innsatsen eller som sensor for KNX for trådløs styring av andre enheter. Alternativt kan underenhetinngangen parametriseres for omkobling mellom oppvarming og kjøling.
 • Det er viktig å passe på at den tilkoblede lasten ikke overskrider 40 W når den elektronisk koblingsinnsatsen fungerer som romtermostat.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
Glødelamper:
20 til 400 W
HV-halogenlamper:
20 til 400 W
Tronic-transformatorer:
20 til 400 W
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 100 W
viklet transformator:
20 til 400 VA
viklet transformator med LV-LED:
type 20 inntil 100 VA

Termiske aktuatorer:
maks. 10

Ledningslengde
Last:
maks. 100 m
Underenhet:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-transformatorer og viklede transformatorer til 50 W.
 • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540500

RFA, 440 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540500

IFC, 15 Kb

Laste


Elektronisk koblingsinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5405 00

PDF, 491 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Electronic switching insert
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5405 00

PDF, 491 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger