System 3000 relékoblingsinnsats

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5403 00
1400325
5403 00
1400325
EAN 4010337048282
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Kobling av belysninger og enfasede motorer.
 • Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats.
 • Adaptiv nullpunktskobling.
 • Slaver kan tilkobles.
 • Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant.
 • Testdrift for funksjonstesten.
 • Drift med nulledertilkobling.

Kombinasjon med RF betjeningsmodul, enkel / dobbel for KNX

 • Koblingsaktuatorkanal enkel eller varmeaktuator enkel
 • Sensorkanal enkel eller dobbel.
 • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
 • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
 • Temperaturregistrering.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for kobling: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000-innsatsen eller som sensor for KNX for trådløs styring av andre enheter.
 • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat:Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PBM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ innstillingsverdi, varmebehovstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon. Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang, frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompensering, scenefunksjon (16 scener).

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm ohmsk:
16 A (AC1)

Tilkoblingseffekt ved 35 °C
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
Tronic-transformatorer:
1500 W
viklet transformator:
1000 VA
Lysrør, ukompensert:
1200 VA

Koblingsstrøm motorer:
6 A

Kapasitiv last:
920 VA (115 µF)

Etterløpstid:
uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +45 °C

Merknader

 • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540300

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 540300

IFC, 15 Kb

Laste


Relékoblingsinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5403 00

PDF, 510 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 9.766 Kb

Laste


Relay switching insert
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5403 00

PDF, 510 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger