Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2225 00
4500707
2225 00
4500707
EAN 4010337014690
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesmelder Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

Egenskaper

Egenskaper

 • Ekstremt lav byggehøyde.
 • Klemmemontering i senkede tak.
 • Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstrautstyr.
 • Påveggmontering i påveggboks (valgfritt tilbehør).
 • Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i fuktige rom.
 • Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
 • Alle betjeningselementene (f.eks. programmeringstast) er lett tilgjengelige fra forsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
 • Takinnbyggingsapparat med integrert KNX busstilkobling.
 • PIR-sensorsystem: tre sensorer, integrert lyssensor.
 • Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
 • Følsomheten kan konfigureres via ETS.
 • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
 • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
 • Separat vurdering i fjernfeltet til de tre PIR-sensorene hver med 120° registreringsområde med overlapp.
 • Manuell betjening med IR-fjernkontroll.
 • Maksimalt 5 + 2 funksjonsområder kan konfigureres.
 • Funksjon som kan stilles inn for funksjonsområde 1 til 5: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, varslingsmodus.
 • Funksjonsområde 6: tilstedeværelsesmelder med lysregulering.
 • Funksjonsområde 7: lysføler med grenseverdiovervåking.
 • Skifte av funksjonsområde, for eksempel for dag-/nattmodus eller uke-/helgemodus.
 • Funksjonsområde 1 til 5: enkeltapparat, master, underenhet kan stilles inn.
 • Driftsmodus som kan stilles inn ved enkeltapparat som master: automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV hhv. automatisk PÅ / manuelt AV).
 • To utganger per funksjonsområde (1 til 5) ved funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder.
 • Funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder per utgang: kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
 • Takovervåking, tilstedeværelsesmelder: Skumringstrinn kan stilles inn, skumringstrinn via eksternt kommunikasjonstrinn eller Teach-In, ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt, adaptiv etterløpstid (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse), midlertidig tilstedeværelsesfunksjon, tilbakemelding for skumringstrinn, sperrefunksjon, manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt), utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via Teach-In, måling av tid etter siste bevegelse.
 • Funksjon tilstedeværelsesmelder med lysregulering: kombinasjon med funksjonsområde tilstedeværelsesmelder eller enkeltapparat, innstillingsverdi kan stilles inn, innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, forskyvning av innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, Teach-In-funksjon, tilbakemelding om effektiv innstillingsverdi.
 • Funksjon lysfølerføler med grenseverdiovervåking: opptil tre grenseverdier kan konfigureres, funksjoner for inn-/utkobling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, hysterese kan konfigureres, grenseverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt eller Teach-In, sperrefunksjon.
 • Integrert temperaturføler for måling av romtemperaturen (fra versjon I02).

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Monteringshøyde:
2,20 m til 5 m

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde 3 m
Registreringsområde:
Ø ca. 12 m

Lysføler
Måleområde:
10 til 2000 lx
Registreringsområde:
5 m Ø

Byggehøyde på tak
Designring:
1,25 mm
inkl. linse:
4,8 mm

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Relativ luftfuktighet:
10 til 100 % (ingen kondens)

Beskyttelsesklasse:
IP44

Beskyttelsesklasse:
III

Tilkobling KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Monteringsdybde:
34 mm

Merknader

 • Tilstedeværelsesmelderen Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

Leveringsomfang

 • Liten designring følger med ved levering.
 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Mål i mm

Takutsparing: 44 -
Dimensjoner (inkl. liten designring): 53,5 38

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 222500

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 222500

IFC, 93 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2225 00

VD4, 578 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS4

Bestillingsnr 2225 00

ZIP, 619 Kb

Laste


Tilstedeværelsesmelder Mini Standard, Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2220 00
2225 00

PDF, 1.697 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Presence detector Comfort Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2225 00

PDF, 10.434 Kb

Laste


Presence detector Comfort Mini
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2225 00

VD4, 581 Kb

Laste


Presence detector Comfort Mini
Product database

Product database from ETS4

Bestillingsnr 2225 00

ZIP, 619 Kb

Laste


Presence detector Standard Mini, Presence detector Comfort Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2220 00
2225 00

PDF, 1.696 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger