DALI gateway Plus for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2180 00
2180 00
EAN 4010337011064
PE 1
PS 66
 

Egenskaper

Egenskaper

 • Kompatibel med DALI og DALI-2 standarden.
 • DALI gateway Plus utgjør grensesnittet mellom en KNX installasjon og et digitalt DALI belysningsanlegg.
 • Styring av maks. 64 DALI lampereguleringsenheter som enkeltstyring, gruppestyring i maks. 32 grupper eller sentralstyring via Broadcast-telegram (gruppe 17–32 maks. 2 reguleringsenheter hver).
 • Manuell aktivering av apparatene uavhengig av bussen (også drift på byggeplasser med Broadcast-styring).
 • Energisparefunksjon: Utkobling av forsyningsspenningen til DALI reguleringsenhetene i utkoblet tilstand er mulig (via ekstra reléaktuator for KNX).
 • 16 lysscener.
 • Mulig å integrere gruppene i lysscenene.
 • Effektstyring for maks. 16 sekvenser i 1 til 500 sykluser (eller uendelig) kan konfigureres.
 • Tilbakemeldinger om DALI feilstatus eller -kortslutning og melding om svikt på forsyningsspenningen.
 • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
 • Felles tilbakemelding om alle koblingstilstander mulig.
 • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.

Gruppe- og apparatfunksjoner

 • Kobling og lysstyrkeverdi: Aktive (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passive (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjoner.
 • Lysstyrkeområdet kan stilles inn.
 • Inn- og utkobling som skåner lampene.
 • Dimmeegenskapene kan parametreres.
 • Tidsfunksjoner (inn- og utkoblingsforsinkelse, utvidet trappeoppgangfunksjon – forvarselfunksjon iht. DIN 18015-2 eller redusert permanent belysning).
 • Sperrefunksjon eller alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver gruppe. Ved sperrefunksjon kan lysgrupper blinke.
 • Avlesing av DALI deltakertilstand via KNX.
 • Driftstimeteller som fremover- og tilbaketeller med grenseverdianalyse.
 • Tilkoblet og frakoblet prosjektering av DALI deltakerne med ETS-programtillegg.
 • Mulig å skifte ut en enkelt defekt DALI deltaker under drift uten ETS.

Drift av nødlamper

 • Egnet for bruk i nødbelysningsanlegg.
 • Aktivering og overvåking av DALI nødbelysningsanlegg med forsyning i form av enkeltbatteri og sentral forsyning.
 • Støtter DALI nødlysomformere iht. EN 62386-202 (enkeltbatteridrevne nødlys med DALI grensesnitt): Funksjonstest, test ved kontinuerlig drift, test ved begrenset kontinuerlig drift, forespørsel om batteriets ladetilstand.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 til 240 V

Effekttap:
maks. 3 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
DALI:
Skruklemmer

Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
maks. 116 m

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

 • Støtter DALI-2 fra indeksversjon I06.
 • Drift av nødbelysningsanlegg:Lovforskrifter og standarder er forskjellige fra land til land. Brukeren/planleggeren må i hvert enkelt tilfelle kontrollere om de spesifikke standardene overholdes.
 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Prosjektering og idriftsetting av apparatet fra ETS 4.1 (anbefalt) eller med ETS 3 fra versjon “d”.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 218000

IFC, 14 Kb

Laste


DALI gateway Plus
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2180 00

VD5, 10.828 Kb

Laste


DALI gateway Plus
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2180 00

PDF, 390 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DALI gateway Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2180 00

PDF, 2.307 Kb

Laste


DALI gateway Plus
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2180 00

VD5, 10.830 Kb

Laste


DALI gateway Plus
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2180 00

PDF, 390 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger