Romaktuator for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2162 00
4504063
2162 00
4504063
EAN 4010337059370
PE 1
PS 26
 
Utgående artikkel. Leveres til lageret er tomt.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

 • Romaktuatoren styrer tre forskjellige funksjoner i én enhet, for eksempel lys, persienne og oppvarming. De fire reléutgangene kan stilles inn på persiennedrift eller koblingsdrift i ETS (Engineering Tool Software). En kombinasjon av driftsmåtene er også mulig.
 • To koblingsutganger gir én persienneutgang.
 • I tillegg finnes to andre elektroniske koblingsutganger for aktivering av aktuatorer.

Koblingsdrift

 • Romaktuatoren styrer elektriske forbrukere som f.eks. lysanlegg. Relékontaktene er bistabile, slik at den sist innstilte koblingstilstanden forblir uendret også ved svikt i nettspenningen.
 • Funksjonsegenskaper per utgang: omfattende tidsfunksjoner, logiske tilkoblinger, scener, sperrefunksjoner eller alternativt tvangsstyring, utvidede tilbakemeldinger, syklisk overvåking av innkommende koblingstelegrammer samt en driftstimeteller.

Persiennedrift

 • Romaktuatoren styrer elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende med en nettspenning på AC 230 V ved bruk av relékontaktene.
 • Funksjonsegenskaper for hver utgangskanal: separat parametrerbare kjøretider, utvidede tilbakemeldingsfunksjoner, tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner, omfattende solskjermingsfunksjon og integrering i scener eller tvangsstyring.

Regulering av romtemperatur

 • To ekstra elektroniske koblingsutganger brukes til lydløs aktivering av termiske aktuatorer for varme- eller kjøleanlegg.
 • Kontinuerlige kontrollverditelegrammer omformes til et pulsbreddemodulert utgangssignal (PBM). Dermed kan aktuatorene aktiveres kontinuerlig. Det er også mulig å omforme koblende kontrollverdier. Statusmelding for ventilstillingen og syklisk overvåking av kontrollverditelegrammene.
 • Nøddrift ved svikt på busspenningen eller gjenopprettelse av buss- og nettspenningen samt tvangsstilling via busstelegram i sommer- og vinterdrift.
 • Alarmmelding ved kortslutning eller overlast på koblingsutgangen, og beskyttelse mot fastsittende ventiler. Strømløst lukkede eller åpnede ventildrev kan kobles til.
 • Overvåking av nettspenningsforsyningen og dermed utsending av en alarmmelding på bussen ved feil.
 • Samlemeldinger "alle ventiler lukket" og "største kontrollverdi".

Tekniske data

KNX Medium:
TP256

Varmeutganger
Koblingskontakt:
Triac
Antall:
2
Antall aktuatorer per utgang:
maks. 4
Koblingsstrøm:
5 til 50 mA
Maksimal innkoblingsstrøm:
1,5 A, 2 s

Koblingskontakt:
µ-kontakt, 4 x lukkekontakt potensialfri

Koblingskapasitet AC 230 V:
16 A / AC1 hhv. 6 A / AC3

Maksimal innkoblingsstrøm
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3000 W
Kapasitiv last AC 230 V:
16 A, maks. 140 µF
Glødelamper:
3000 W
HV-halogenlamper:
2500 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
1000 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
1160 W
Motorer (persienne eller vifte):
1380 VA

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Last via skrueklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm

Merknader

 • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.
 • Montering på DIN-skinne.

Leveringsomfang

 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 216200

RFA, 484 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 216200

IFC, 164 Kb

Laste


Romaktuator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2162 00

PDF, 477 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Room actuator
Product database

Product database from ETS2, 316 kbyte.

Bestillingsnr 2162 00

VD2, 316 Kb

Laste


Room actuator
Product database

Product database from ETS3.0d, 318 kbyte.

Bestillingsnr 2162 00

VD4, 318 Kb

Laste


Room actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2162 00

PDF, 3.106 Kb

Laste


Room actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2162 00

PDF, 477 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger