Tilstedeværelsesmelder Komfort for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 2106 02
2106 02
EAN 4010337084594
PE 1
PS 46
 

Valgfritt tilbehør

Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innendørs.

Egenskaper

Egenskaper

 • Innfelt apparat med integrert KNX busstilkobling.
 • Programmerings-LED/programmeringsknapp synlig/tilgjengelig etter at pynteringen er tatt av i montert tilstand.
 • PIR-sensorer: tre sensorer (kryssede lysstråler), integrert lysstyrkesensor.
 • Innstiller for manuell korrigering av følsomheten.
 • Følsomheten kan konfigureres.
 • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
 • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
 • Separat vurdering i fjernfeltet til de tre PIR-sensorene hver med 120° registreringsfelt med overlapp.
 • Manuell betjening med IR-fjernkontroll
 • Maksimalt 5+2 funksjonsområder kan konfigureres.
 • Funksjon som kan stilles inn for funksjonsområde 1 til 5: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, varslingsmodus.
 • Funksjonsområde 6: tilstedeværelsesmelder med lysregulering.
 • Funksjonsområde 7: lysføler med grenseverdiovervåking.
 • Funksjonsblokkomkobling, for eksempel for dag-/nattmodus eller uke-/helgemodus.
 • Funksjonsområde 1 til 5: enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
 • Driftsmodus som kan stilles inn ved enkeltapparat som master: automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV hhv. automatisk PÅ / manuelt AV).
 • To utganger per funksjonsområde (1 til 5) ved funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder.
 • Funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder per utgang: kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
 • Takovervåking, tilstedeværelsesmelder: Skumringstrinn kan stilles inn, skumringstrinn via eksternt kommunikasjonstrinn eller Teach-In, ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt, adaptiv etterløpstid (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse), midlertidig tilstedeværelsesfunksjon, tilbakemelding for skumringstrinn, sperrefunksjon, manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt), utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via innlæring, måling av tid etter siste bevegelse.
 • Funksjon tilstedeværelsesmelder med lysregulering: kombinasjon med funksjonsområde tilstedeværelsesmelder eller enkeltapparat, innstillingsverdi kan stilles inn, innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, forskyvning av innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, innlæringsfunksjon, tilbakemelding om effektiv innstillingsverdi.
 • Funksjon lysfølerføler med grenseverdiovervåking: opptil tre grenseverdier kan konfigureres, funksjoner for inn-/utkobling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse, hysterese kan konfigureres, grenseverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt eller innlæring, sperrefunksjon.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Monteringshøyde:
2,20 m til 5 m

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde 3 m
Registreringsområde:
Ø ca. 20 m

Lysstyrkesensor
Måleområde:
0 til 2000 Lux
Registreringsområde:
Ø 2 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Relativ luftfuktighet:
5 til 93 % (ingen kondens)

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
20 mm

Merknader

 • Tilstedeværelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
 • Takmontering i apparatboks eller påveggboks på faste tak.

Leveringsomfang

 • Et deksel som settes på for begrensning av registreringsfeltet følger med ved levering.
 • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål i mm

Ø 103 H 50

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX tilstedeværelsesmelder Komfort
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 561 kB.

Bestillingsnr 2106 ..

ZIP, 1.136 Kb

Laste


KNX Tilstedeværelsesmelder Standard, Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.050 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX presence detector Comfort
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2106 ..

PDF, 9.909 Kb

Laste


KNX presence detector Comfort
Product database

Product database from ETS3.0d, 562 KByte.

Bestillingsnr 2106 ..

ZIP, 1.146 Kb

Laste


KNX Presence detector Standard, Comfort
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.053 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger