OneKNX kob.akt. enk. 16 A IF binærinng. 3-d [506100] Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX Gira One / Gira KNX Innfelt Egenskaper: Funksjon i Gira One-systemet - Aktuator for kobling av forbrukere. - 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter. - Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon. - Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3. - Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0. - Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene. Koblingsfunksjoner - Lukke- eller åpnefunksjon. - Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse. - Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn. - Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe. - Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres. - Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres. Binærinnganger - Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen. - Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner. - Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger. - Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere. - Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning. - Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter. - Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres. - Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren. - Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen. - Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering. - Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3. Funksjon i Gira KNX systemet - Kobling av elektriske forbrukere via en relékontakt. - Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial. - Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3. - Analyse av kondens- og lekkasjesensorsignaler (se tilbehør) på inngang 1 til 3. - Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3. - Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner. - Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering. - Bistabilt relé. Koblingsfunksjoner - Lukke- eller åpnefunksjon. - Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV). - Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon. - Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn. - Logisk tilkoblingsfunksjon. - Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres. - Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon). - Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres. - Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg. - Utvidet scenehenting (veksling av scener). - Driftstimeteller kan aktiveres. - Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling. Tekniske data: Nominell spenning: DC 21 til 32 V SELV Koblingskapasitet: AC 250 V, 16 AX Maksimal innkoblingsstrøm: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Gira One Medium: Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8 Testspenning: 4 kV (KNX/EIB-bussledning) Tilkoblinger - Gira One-buss: Tilkoblingsklemmer på styreledning - Innganger: Tilkoblingsklemmer på styreledning - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Innganger - Antall: 3 Inngangstype: potensialfri Inngangsforsyningsspenning - Innganger for underenheter: ca. 5 V Lengde totalt - Underenhetledning: maks. 10 m Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: 2500 W - Kapasitiv last: 16 A, maks. 140 µF - Motorer (persienne eller vifte): 1380 W - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2300 W - Lysrør, parallellkompensert: 1160 VA - HV-LED-lamper: vanl. 400 W - viklet transformator: 1200 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA - Lysrør,duo-kobling: 2300 VA Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA). - Integrasjon og installasjon av potensialfrie kontakter, bevegelses- og tilstedeværelsesmeldere er beskrevet i systemhåndboken for Gira One-systemet. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5061 00 Innfelt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx