Innsats S3000 relékoblingsinns. pot.fri [540700] System 3000 relékoblingsinnsats potensialfri Gira One Egenskaper: - Kobling av belysninger og enfasede motorer. - Styring av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer i kombinasjon med en romtermostatpåsats. - Kobling av avvikende spenningspotensial eller faseleder via den potensialfrie kontakten. - Slaver kan tilkobles. - Automatisk utkobling av lasten. Etterløpstider kan stilles inn i fem trinn, kan ikke utløses i etterkant. - Testdrift for funksjonstesten. - Drift med nulledertilkobling. Kombinasjon med RF betjeningsmodul, enkel / dobbel for KNX - Koblingsaktuatorkanal enkel. - Sensorkanal enkel eller dobbel. - Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig. - Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig. - Funksjonsvalg for innsatsen: lukker/åpner, trappeoppgangsfunksjon med forvarsel om utkobling, scenefunksjon (16 scener), sperrefunksjon, tidsforsinkelser. Underenhetinngang som ekstra betjeningssted for System 3000 innsatsen eller for trådløs styring av andre KNX enheter som sensor mulig. - Kombinasjonen av påsatsene 5393xx og 5394xx er først mulig fra I05 (indeks). Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Koblingsstrøm ved 35 °C - ohmsk: 16 A (AC1) Koblingsstrøm - Lysrør: 4 AX Beredskapsmodus: 0,1 til 0,5 W Tilkoblingseffekt ved 35 °C - HV-LED-lamper: vanl. 400 W - Kompaktlysrør: vanl. 400 W - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2000 W - Tronic-transformatorer: 1500 W - Induktive transformatorer: 1000 VA - Lysrør, ukompensert: 920 VA Kapasitiv last: 920 VA (115 µF) Etterløpstid: uten, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min Monteringsdybde: 24 mm Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -25 °C til +45 °C Merknader: - Ved høyere omgivelsestemperatur enn 35 °C skal man redusere tilkoblet last. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5407 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx