KNX Secure reléakt. 1x 16 A innfelt [506100] KNX reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel Gira KNX-system Innfelt Egenskaper: Innganger - Inngangene 1 og 2 virker internt på reléutgangen eller separat på KNX, avhengig av ETS-parametriseringen i applikasjonen for brytere, trykknapper eller kontakter. Inngang 3 virker alltid på KNX. - Funksjoner for inngangene ved virkning på KNX (kobling, dimming, persienne, verdigivere, sceneunderenhet, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, ingen funksjon). - Kobling: Kommando ved lukking og åpning av kontakten kan stilles inn (ingen reaksjon, PÅ, AV, SNU). - Dimming: Dimming av lysstyrke og/eller fargetemperatur. Kommando ved lukking av kontakten, tid mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved langt signal på inngangen og sending av et stopptelegram ved slutt på dimmeprosessen kan konfigureres. - Persienne: Kommando ved lukking av kontakten og betjeningskonsept kan parametriseres. Tid for kort og langt signal på inngangen log lamelljustering kan tilpasses. - Verdigivere: Virkemåte som 1 byte-, 2 byte-, 3 byte- eller 6 byte-verdigiver inkl. fargetemperatur- og fargeverdigiver mulig. Verdier som kan konfigureres individuelt. Om ønskelig er en verdijustering ved langt signal på inngangen (ikke for 6 byte-verdigiver) mulig. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Når kontakten lukkes på inngangen, kan inntil to telegrammer sendes ut på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn (bare kanal 1 eller kanal 2 / begge kanalene). Virkemåten til kanalene (1 bit-, 1 byte-, 2 byte-, 3 byte-, 6 byte-) kan konfigureres separat. - Regulatorunderenhet: Skifte av virkemåte (skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan konfigureres. - Sperring av alle eller enkelte utganger via 1 bit-objekt mulig. Sperreobjektets polaritet, egenskapene ved begynnelse og slutt på sperringen og egenskaper under en aktiv sperring kan stilles inn. Logikkfunksjoner - Apparatet har 8 interne logiske funksjoner. - Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger). - 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene. - Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt. - Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner. - Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene. - De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter. - Kobling av elektriske forbrukere via en relékontakt. - Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial. - Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3. - Analyse av kondens- og lekkasjesensorsignaler (se tilbehør) på inngang 1 til 3. - Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3. - Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner. - Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering. - Bistabilt relé. Koblingsfunksjoner - Lukke- eller åpnefunksjon. - Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV). - Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon. - Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn. - Logisk tilkoblingsfunksjon. - Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres. - Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon). - Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres. - Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg. - Utvidet scenehenting (veksling av scener). - Driftstimeteller kan aktiveres. - Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Tilkoblinger - KNX: Tilkoblingsklemmer på styreledning - Innganger: Tilkoblingsklemmer på styreledning - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Innganger - Antall: 3 Inngangstype: potensialfri Inngangsforsyningsspenning - Innganger for underenheter: ca. 5 V Lengde totalt - Underenhetledning: maks. 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Nominell spenning - KNX: DC 21 til 32 V SELV Koblingskapasitet: AC 250 V, 16 A / AC1 Maksimal innkoblingsstrøm: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: 2500 W - Kapasitiv last: 16 A, maks. 140 µF - Motorer (persienne eller vifte): 1380 W - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2300 W - HV-LED-lamper: type 400 W - viklet transformator: 1200 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA - Lysrør, duo-kobling: 2300 VA - Lysrør, parallellkompensert: 1160 VA Merknader: - - KNX Data Secure-kompatibel. - Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support). - - Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Mål i mm: B x H x D: 48 x 50 x 28 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5061 00 Innfelt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx