System 55 kremhvit KNX RF betj.mod. db. [510701] KNX RF betjeningsmodul dobbel Gira System 55 kremhvit glanset Egenskaper: - KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich. - KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen. - Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Integrert temperatursensor. - Integrert repeatermodus. Raumtemperaturmessung - Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist. - Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00. Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz - Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden. - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED. - Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden. Schaltaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden. - Schaltaktorkanal 1fach / 2fach. - Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Dimmaktor- und DALI-Aktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden. - Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen: Dimmprinzip für Dimmeinsätze einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Jalousieaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden. - Jalousieaktorkanal 1fach. - Temperaturerfassung möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Heizungsaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden. - Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen).Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Senderekkevidde: ca. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - - - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5107 01 kremhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit KNX RF betj.mod. db. [510703] KNX RF betjeningsmodul dobbel Gira System 55 renhvit glanset Egenskaper: - KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich. - KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen. - Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Integrert temperatursensor. - Integrert repeatermodus. Raumtemperaturmessung - Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist. - Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00. Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz - Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden. - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED. - Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden. Schaltaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden. - Schaltaktorkanal 1fach / 2fach. - Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Dimmaktor- und DALI-Aktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden. - Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen: Dimmprinzip für Dimmeinsätze einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Jalousieaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden. - Jalousieaktorkanal 1fach. - Temperaturerfassung möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Heizungsaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden. - Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen).Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Senderekkevidde: ca. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - - - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5107 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt KNX RF betj.mod. db. [510728] KNX RF betjeningsmodul dobbel Gira System 55 antrasitt Egenskaper: - KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich. - KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen. - Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Integrert temperatursensor. - Integrert repeatermodus. Raumtemperaturmessung - Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist. - Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00. Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz - Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden. - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED. - Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden. Schaltaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden. - Schaltaktorkanal 1fach / 2fach. - Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Dimmaktor- und DALI-Aktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden. - Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen: Dimmprinzip für Dimmeinsätze einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Jalousieaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden. - Jalousieaktorkanal 1fach. - Temperaturerfassung möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Heizungsaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden. - Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen).Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Senderekkevidde: ca. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - - - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5107 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. KNX RF betj.mod. db. [510726] KNX RF betjeningsmodul dobbel Gira System 55 aluminiumsfarget Egenskaper: - KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich. - KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen. - Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Integrert temperatursensor. - Integrert repeatermodus. Raumtemperaturmessung - Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist. - Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00. Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz - Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden. - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED. - Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden. Schaltaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden. - Schaltaktorkanal 1fach / 2fach. - Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Dimmaktor- und DALI-Aktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden. - Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen: Dimmprinzip für Dimmeinsätze einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Jalousieaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden. - Jalousieaktorkanal 1fach. - Temperaturerfassung möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Heizungsaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden. - Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen).Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Senderekkevidde: ca. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - - - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5107 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m KNX RF betj.mod. db. [5107005] KNX RF betjeningsmodul dobbel Gira System 55 svart matt Egenskaper: - KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich. - KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen. - Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Integrert temperatursensor. - Integrert repeatermodus. Raumtemperaturmessung - Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist. - Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00. Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz - Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden. - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED. - Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden. Schaltaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden. - Schaltaktorkanal 1fach / 2fach. - Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Dimmaktor- und DALI-Aktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden. - Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen: Dimmprinzip für Dimmeinsätze einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Jalousieaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden. - Jalousieaktorkanal 1fach. - Temperaturerfassung möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Heizungsaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden. - Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen).Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Senderekkevidde: ca. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - - - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5107 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m KNX RF betj.mod. db. [5107015] KNX RF betjeningsmodul dobbel Gira System 55 grå matt Egenskaper: - KNX RF Bedienaufsatz zur Steuerung von System 3000 Einsätzen sowie entfernten KNX Geräten mittels KNX RF. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Steuerung von bis zu vier Funktionen über die Tastenfunktion des KNX RF Bedienaufsatzes möglich. - KNX RF Aktor in Verbindung mit den System 3000 Einsätzen. - Betrieb auf Schalt-, Dimm-, Jalousie- oder Raumtemperaturregler-Einsatz sowie Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. - Integrert temperatursensor. - Integrert repeatermodus. Raumtemperaturmessung - Der RF Bedienaufsatz verfügt über einen geräteinternen Temperatursensor, wodurch das Messen und Weiterleiten der lokalen Raumtemperatur möglich ist. - Temperaturmessungen sind nur in Kombination mit den folgenden Einsätzen möglich: Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5406 00, Best.-Nr. 5414 00, Best.-Nr. 5415 00, Best.-Nr. 5395 00, Best.-Nr. 5409 00. Bedienfunktionen sind abhängig vom verwendeten Unterputz-Einsatz - Der RF Bedienaufsatz kann mit der System 3000 3-Draht-Nebenstelle als 230-V versorgtes KNX RF Bediengerät betrieben werden. - Betjeningskonsept knapp- eller vippefunksjoner kan parametriseres. - Kobling, dimming og fargetemperatur, fargestyring og lysstyrke, persienne, verdigiver, sceneunderenhet, 2-kanals betjening og regulatorunderenhet. - Kobling: Kommandoen når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte). - Dimming og fargetemperatur: Lysstyrke og/eller fargetemperatur, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn. - Fargestyring og lysstyrke: Gjennomgang av fargehjul eller lysstyrkejustering, kommandoen når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, startverdien, trinnlengden og tiden mellom to telegrammer kan stilles inn. - Persienne: Kommandoen ved trykking og betjeningskonseptet kan stilles inn. Betjeningskonseptet kan tilpasses med hensyn til tid ved kort og lang aktivering og lamelljustering. - Wertgeber: Die Funktionsweise (1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber) und der Wert ist einstellbar. - Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn. - 2-kanals betjening: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat. - Regulatorunderenhet: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan stilles inn. - Sperrefunksjon for sperring av enkelte knapper eller vipper. Regulatorunderenhetens egenskaper - Regulatorunderenheten kan parametriseres som funksjonen til en vippe eller knapp. Styring av en romtermostat (driftsmoduser, tilstedeværelsesfunksjon eller endring av innstillingsverdi). - Auswertung des Reglerzustandes uber die Status-LED. - Temperaturmåling kan aktiveres. Måling av romtemperaturen med intern føler eller eventuelt ved at en måleverdi dannes av den internt målte temperaturen med en ekstern temperatur. Funksjonene til status-LED-ene - Funksjonsvalget skjer per statuslysdiode. Følgende funksjoner kan parametriseres: alltid AV, alltid PÅ, bekreftelsesvisning, telegramkvittering, statusvisning, aktivering via separat LED-objekt, driftsmodusvisning, visning av regulatorstatus, visning av tilstedeværelsesstatus, visning av endring av innstillingsverdi. - Fargen kan parametriseres. Fargen velges felles for alle status-LED-ene eller separat for hver av status-LED-ene til enheten. Status-LED-ene kan lyse rødt, grønt eller blått. - Die Helligkeit der Status-LED ist in sechs Stufen einstellbar. Mit der Nachtabsenkung kann die Helligkeit der Status-LED in den Nachtstunden über ein Kommunikationsobjekt reduziert werden. Schaltaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Schalteinsätzen betrieben werden. - Schaltaktorkanal 1fach / 2fach. - Temperaturerfassung möglich mit Best.-Nr. 5403 00 und Best.-Nr. 5405 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Dimmaktor- und DALI-Aktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Dimmeinsätzen betrieben werden. - Temperaturerfassung mit Best.-Nr. 5406 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Dimmen: Dimmprinzip für Dimmeinsätze einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Jalousieaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Jalousieeinsätzen betrieben werden. - Jalousieaktorkanal 1fach. - Temperaturerfassung möglich. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Jalousiesteuerung:Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion. Heizungsaktor-Funktionen - Der RF Bedienaufsatz kann mit System 3000 Raumtemperaturregler-Einsätzen betrieben werden. - Heizungsaktorkanal 1fach mit Best.-Nr. 5403 00, Best.-Nr. 5405 00, Best.-Nr. 5395 00. - Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion, Szenenfunktion (16 Szenen).Nebenstelleingang dient zur Umschaltung zwischen dem Heiz- und Kühlbetrieb.Alternativ kann der Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funk-Steuerung von anderen KNX Geräten als Sensor genutzt werden. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Overføringskapasitet: Maks. 20 mW Senderekkevidde: ca. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - - - Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5107 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx