System 55 kremhvit S3000 betj.mod. BT [536801] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 kremhvit glanset Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 01 kremhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit S3000 betj.mod. BT [536803] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 renhvit glanset Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt S3000 betj.mod. BT [536828] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 antrasitt Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. S3000 betj.mod. BT [536826] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 aluminiumsfarget Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m S3000 betj.mod. BT [5368005] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 svart matt Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m S3000 betj.mod. BT [5368015] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 grå matt Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstål S3000 betj.mod. BT [5368600] System 3000 betjeningsmodul BT Gira System 55 edelstål Egenskaper: - Betjening og programmering med mobilt sluttapparat (smarttelefon eller nettbrett) via Bluetooth med Gira Bluetooth-appen. - Drift på System 3000 koblings-, dimmings- eller persienneinnsats eller underenhetsinnsats 3-tråds. Funksjoner på påsatsen - Betjening av avskjerminger og belysning. - Funksjonstid og en individuell mellomposisjon kan lagres med System 3000 persiennestyringsinnsats. - Innkoblingslysstyrke på belysning kan lagres med System 3000 dimmeinnsats eller DALI-Power-styreenhet. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Betjening av avskjerminger og belysning med statustilbakemelding. - Visning av den aktuelle avskjermingsposisjonen eller dimmestillingen. - Aktivere/deaktivere automatisk drift. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Programmering av opptil 40 individuelle koblingstidspunkter. - For hvert koblingstidspunkt kan persienne- og lamellposisjon eller koblings- og dimmeverdiene lagres. - Kopiering av koblingstidspunkter over til andre apparater er mulig. - Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon). - Astrofunksjon kan optimeres ved plasseringsbestemmelse. - Astrotidsforskyvning kan stilles inn. - Tilfeldighetsfunksjon. - Automatisk dato- og klokkeslettoppdatering ved forbindelse med smarttelefon eller nettbrett. - Passordbeskyttelse for tidsprogrammer og konfigurering er mulig. - Lagring av en avskjermingsposisjon, en avskjermingsfunksjonstid, en lamelleomstyringstid. - Omstilling til inversdrift ved persienneinnsatser er mulig. - Maksimal og minimal lysstyrke ved dimmeinnsats kan stilles inn. Tekniske data: Gangnøyaktighet - per måned: ± 10 s Girreserve: ca. 4 t Radiofrekvens: 2,402 til 2,480 GHz Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Merknader: - Ved forbindelse med Gira Bluetooth-appen blir klokkeslettet aktualisert. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5368 600 edelstål Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx