Innsats RTR 230 V lukker ktrl.l. GV [247400] Innsats romtermostat 230 V~ / 10 A med lukker, kontrollampe og sensor for elektrisk gulvvarme Oppvarming, ventilasjon, inneklima Egenskaper: - Elektronisk temperaturregulator for styring av elektrisk gulvvarme eller gulvtemperering. - Regulering av gulvtemperaturen i lukkede rom. - Manuell utkobling av gulvtemperaturreguleringen. - Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur. - Ekstern temperatursensor (fjernføler). - Frostbeskyttelsesfunksjon. - Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av). - Oppvarmingsavbrudd i 5 minutter etter kontinuerlig oppvarming i en time. - Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50 Hz Koblingsstrøm: maks. 10 A Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: 2300 W Beredskapsmodus: < 0,15 W Ledningslengde - Innganger: maks. 100 m Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Fjernføler - Tilkoblingsledning: 4 m - kan forlenges: maks. 50 m - kan forlenges: 2 x 1,5 mm² Merknader: - Legg fjernføleren i gulvet i det tomme røret. - Tilførselsledningen til fjernføleren kan forlenges til 50 m med 2-tråds ledning (2 x 1,5 mm²). Leveringsomfang: - Fjernføler i plastlokk følger med ved levering. Mål i mm: Føler: Ø 7,8 x H 20 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2474 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx