Innsats RTR 24 V åpner/lukker utkob. + ktrl.l. [247300] Innsats romtermostat 24 V~ med åpner eller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe Oppvarming, ventilasjon, inneklima Egenskaper: - Styring av elektrotermiske aktuatorer for 24 V~. - Regulering av romtemperaturen i lukkede rom. - Manuell utkobling av temperaturreguleringen. - Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur. - Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring. - Intern temperatursensor. - Frostbeskyttelsesfunksjon. - Støyfri kobling. - Temperaturfallregistrering (hente frem frostbeskyttelsestemperaturen ved åpning av vindu). - Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av). - Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket). - Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen). - Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig). Tekniske data: Nominell spenning: AC 24 V SELV (± 10 %), 50/60 Hz Tilkoblingseffekt: 24 W Beredskapsmodus: < 0,1 W Antall aktuatorer: 1 til 5 Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Ledningslengde innganger: maks. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2473 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx