Innsats RTR 230 V åpner/lukker utkob. + ktrl.l. [247200] Innsats romtermostat 230 V~ med åpner eller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe Oppvarming, ventilasjon, inneklima Egenskaper: - Styring av elektrotermiske aktuatorer for 230 V~. - Regulering av romtemperaturen i lukkede rom. - Manuell utkobling av temperaturreguleringen. - Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur. - Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring. - Intern temperatursensor. - Frostbeskyttelsesfunksjon. - Støyfri kobling. - Temperaturfallregistrering (hente frem frostbeskyttelsestemperaturen ved åpning av vindu). - Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av). - Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket). - Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen). - Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig). Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Beredskapsmodus: < 0,5 W Antall aktuatorer: 1 til 10 Montering: i apparatboks etter DIN 49073 Ledningslengde innganger: maks. 100 m Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2472 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx