KNX Secure Dimmeaktuator 4-d DIN Std [201500] KNX-dimmeaktuator 4-kanals Standard 4 x 225 W/VA Gira KNX-system Tavlemontert Egenskaper: - Dimmeaktuator med integrert busstilkobling. - Kobling og dimming av lyspærer, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper. - Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten. - Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker. - Manuell aktivering av utgangene uavhengig av bussen. - Midlertidig statusvisning kan aktiveres, tilkobling via kommunikasjonsobjekt mulig over flere aktuatorer. - Effektøkning ved bruk av effektmoduler. - Konfigurasjonen kan forenkles ved at alle eksisterende dimmekanaler tilordnes samme parametere og dermed parametriseres identisk i ETS. - Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering. Dimmeutganger - Uavhengig kobling og dimming av dimmeutgangene. - Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator (kapasitiv/faseavsnitt), konvensjonell transformator (induktiv/fasesnitt), LED (fasesnitt) eller LED (faseavsnitt). - Dimmekarakteristikk kan konfigureres per kanal for tilpassing til den tilkoblede lasten i tids- og verdiområdet. - Området som kan dimmes, kan stilles inn: Innkoblingslysstyrke, grunnlystyrke og dimmegrense. - Egenskaper ved mottak av en absolutt lysstyrkeverdi kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere). - Egenskaper ved relativ oppdimming i utkoblet tilstand kan stilles inn (slå på kanal, ingen reaksjon). - Tilbakemelding kobling: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon. - Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse). - Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning. - Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 16 interne scener kan parametriseres for hver utgang. - Forsinkelsestid ved scenehenting kan konfigureres. - Dimmeegenskaper ved henting av ny scene kan stilles inn (dimme opp, umiddelbart, svakere). - Visuell tilbakemelding ved lagring av en scene. - Tilbakemelding lysstyrkeverdi: Aktiv (ved endring eller syklisk sending på bussen) eller passiv (objekt kan leses) tilbakemeldingsfunksjon. - For aktive tilbakemeldingsobjekter kan oppdateringsmåten stilles inn (ved endring av inngangsobjektet eller ved endring av tilbakemeldingsverdien). Dermed er det mulig å tilpasse individuelt til visualiseringer. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Nominell spenning: AC 110 til 230 V, 50/60 Hz Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal - Glødelamper: 20 til 225 W - HV-halogenlamper: 20 til 225 W - viklet transformator: 20 til 210 VA - Tronic-trafo: 20 til 225 W - viklet transformator med NV-LED: 20 til 100 VA - elektronisk transformator med NV-LED: type 20 inntil 200 W - HV-LED-lamper: vanl. 1 til 200 W - Kompaktlysrør: vanl. 20 til 150 W Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Merknader: - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen. - Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler. - Montering på DIN-skinne. - KNX Data Secure-kompatibel. - Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support). - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2015 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx