KNX DIN Fan-coil aktuator [216300] Fan Coil-aktuator for KNX Oppvarming, ventilasjon, inneklima Tavlemontert Egenskaper: - Fan Coil-aktuator for aktivering av viftekonvektorer (Fan Coil Units) som brukes til klimatisering av rom. - Aktuatoren mottar telegrammer, f.eks. fra en romtermostat, og omformer kontrollverditelegrammene til tilsvarende viftetrinn og ventilstillinger. - Tilkobling av en viftekonvektor med opptil seks viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil to viftetrinn hver ved 2-rørssystemer. - Manuell betjening. - Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning. - Driftsmoduser for oppvarming eller kjøling, eller kombinert oppvarming og kjøling. - Drift med 2 eller 4 rør 2-rørssystem varmer eller kjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem har adskilte fremløp og returløp for varme- og kjølesystemet. - Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene. - Tilbakemelding, utgangsvisning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning. - Egenskaper ved svikt på busspenning eller på buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres. - Grenseverdiene kan stilles inn. - Syklisk eller hendelsesorientert sending. - Ledige kanaler kan benytter til koblingsfunksjoner, f.eks. for rombelysning. Tekniske data: KNX medium: TP256 Koblingskontakt: μ-kontakt, 1 x lukkekontakt potensialfri Slutte- og bryteevne AC 230 V: 10 A / AC1 eller 10 A / AC3 Maksimal innkoblingsstrøm - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: 2300 W - Kapasitiv last AC 230 V: 10 A, maks. 140 µF - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2300 W - viklet transformator: 1200 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA - Lysrør,duo-kobling: 2300 VA - Lysrør, parallellkompensert: 1160 VA - Kvikksølvdamplamper ukompenserte: 1000 W - Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte: 1160 W Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm² Merknader: - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montering på DIN-skinne. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål: Delingsenheter (DE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2163 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx