KNX tavlemontert Fan-coil aktuator [216300] KNX Fan Coil-aktuator Oppvarming, ventilasjon, inneklima Tavlemontert plus Egenskaper: - Fan Coil-aktuator for aktivering av viftekonvektorer (Fan Coil Units) som brukes til klimatisering av rom. - Aktuatoren mottar telegrammer, for eksempel fra en termostat, og omformer kontrollverditelegrammene til tilsvarende viftetrinn og ventilstillinger. - Tilkobling av en viftekonvektor med opptil seks viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil to viftetrinn hver ved 2-rørssystemer. - Manuell betjening. - Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning. - Driftsmoduser for oppvarming eller avkjøling eller kombinert oppvarming og avkjøling. - 2- eller 4-rørsdrift. 2-rørssystem varmer opp eller avkjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem består av atskilt tilførsel og retur for varme- og kjølesystemet. - Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene. - Tilbakemelding, utgangsvisning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning. - Egenskaper ved svikt på busspenning eller på buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres. - Grenseverdiene kan stilles inn. - Syklisk eller hendelsesorientert sending. - Ledige kanaler kan brukes til koblingsfunksjoner, for eksempel rombelysning. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Koblingskontakt: µ-kontakt, 1 x lukker potensialfri Koblingskapasitet AC 230 V: 10 A / AC1 hhv. 10 A / AC3 Maksimal innkoblingsstrøm - 200 µs: 800 A - 20 ms: 165 A Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: 2300 W - Kapasitiv last AC 230 V: 10 A, maks. 140 µF - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2300 W - viklet transformator: 1200 VA - Tronic-trafo: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA - Lysrør, duo-kobling: 2300 VA - Lysrør, parallellkompensert: 1160 VA - Kvikksølvdamplamper ukompenserte: 1000 W - Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte: 1160 W Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Merknader: - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Montering på DIN-skinne. Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2163 00 Tavlemontert plus Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx