KNX Secure relé-/pers.akt. 6-d/3-d 16 A DIN Kmf [503300] Reléaktuator 6-dobbel 16 A / persienneaktuator 3-dobbel 16 A Komfort for KNX Persiennestyring Tavlemontert plus Avhengig av parametreringen kan aktuatoren brukes som reléaktuator eller persienneaktuator. Også kombinasjoner av relé-/persienneaktuatorer er mulig. For funksjonen persienneaktuator slås to reléutganger ved siden av hverandre sammen til én persienneutgang. Egenskaper: - Persienne- eller koblingsdrift kan parametriseres. I persiennedrift slås utgangene ved siden av hverandre (A1/A2, A3/A4...) sammen til én persienneutgang. Kombinert drift på én aktuator (for eksempel A1 og A2 persienne, A3 og A4 persienne, A5 kobling, A6 kobling...) er mulig. - Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner. - Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes globalt etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering. - Manuell betjening av utgangene uavhengig av KNX-med intelligente LED-tilstandsindikatorer for energisparing. - Utvidet manuell betjening: Skifte mellom persienne- og koblingsmodus før oppstart av ETS. - Heartbeat-funksjon for overvåking av enheten, syklisk sending 1 bit. - Bistabile releer. - Forsyning fra KNX-buss, ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig. - Enklere klemmetilkobling (ingen klemmeoverlagring). - Enklere konfigurasjon med separate kanalforslag for funksjonene persienne/rullegardin/persienne og kobling, som de enkelte kanalene kan tilordnes. Persiennefunksjoner. - Driftsmodusen kan parametriseres: Aktivering av lamellpersienner, rullegardiner, markiser, takvinduer eller ventilasjonsspjeld. - Avskjermingsfunksjonstidene kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling. - En lamellkjøretid kan parametriseres uavhengig for lamellpersienner. - Omkoblingstiden ved skifte av bevegelsesretning og tider for kort- og langtidsdrift (Step, Move) jan justeres. - Reaksjoner ved gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal. - Sentral aktivering av alle persienneutgangene mulig via opptil 6 langtidsobjekter (OPP, NED, permanent OPP, permanent NED). - Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. I tillegg er tilbakemelding om ugyldig avskjermingsposisjon eller kjøring av motor mulig. - Tilordning til opptil 5 forskjellige sikkerhetsfunksjoner (3 vindalarmer, 1 regnalarm, 1 frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. Sikkerhetsfunksjonene (objekter, syklustider, prioritet) opprettes enhetsbasert felles for alle utgangene. Enkeltutganger kan parametriseres kanalbasert til sikkerhetsfunksjonene og sikkerhetsreaksjonene. - Statusmeldinger for øvre og nedre endestilling. - Skumringsfunksjon. - En omfattende solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner i begynnelsen eller på slutten av funksjonen kan aktiveres separat for hver utgang. Inkludert dynamisk lamellforskyvning for lamellpersienner. Også med utvidet solskjerming for integrering i mer komplekse skjermingsstyringer (har separate automatikk- og sperreobjekter). Alternativt også med varme/kjøle-automatikk og tilstedeværelsesfunksjon. Solskjermingsautomatikken kan om ønskelig deaktiveres via direkte betjening. - Dukstrammingsfunksjon for markiser. - Utvidet sperrefunksjon med mulighet til kvittering. - Utluftingsfunksjon for vinduer med vinduskontakter. Utvidet utluftingsfunksjon for åpne vinduer, vinduer på gløtt og dag/natt-modus. - Intelligent programmeringsfunksjon for avskjermingsfunksjonstidene separat for alle kanalene. - Intern gruppekommunikasjon for konfigurasjon av funksjonstid på tvers av kanaler. - Optimering av programmeringen av funksjonstidene med kobling av kanalene i nettverk via intern gruppekommunikasjon. - Overføring av funksjonstidene til andre enheter er mulig. - Tvangsstillingsfunksjon eller sperrefunksjon mulig for hver persienneutgang. - Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang. - Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg. - Utvidet scenehenting (veksling av scener). - Endring av dreieretning via ETS-parameter. - Dørkontaktanalyse for terrasse- eller balkongdører beskytter mot å bli stengt ute. Koblingsfunksjoner - Uavhengig kobling av koblingsutgangene. - Lukke- eller åpnefunksjon. - Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV) og felles tilbakemelding. - Tilbakemelding kobling: ved endring eller syklisk sendt på bussen. - Reaksjon ved svikt på busspenningen eller gjenoppretting av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal. - Logisk tilkoblingsfunksjon separat for hver utgang. - Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon separat for hver utgang. - Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet og tilbakemeldingobjekt. - Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon). - Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres for hver utgang. - Driftstimeteller kan aktiveres separat for hver utgang. - Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling. - Tilbakemelding om den kombinerte funksjonsstatusen med ett standardisert og ett utvidet kommunikasjonsobjekt. Logikkfunksjoner - Apparatet har 8 interne logiske funksjoner. - Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger). - 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene. - Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt. - Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner. - Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene. - De logiske funksjonene har egne KNX-kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Nominell spenning - KNX: DC 21 til 32 V SELV Koblingskapasitet: AC 250 V, 16 A / AC1 Maksimal innkoblingsstrøm: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms) Maks. strømbelastning på tilgrensende utganger: Sum 20 A Tilkoblingseffekt - Ohmsk last: 3000 W - Kapasitiv last: 16 A, maks. 140 µF - Motorer (persienne eller vifte): 1380 W - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2500 W - HV-LED-lamper: type 400 W - viklet transformator: 1200 VA - Tronic-transformator: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 1000 VA - lysrør, Duo-kobling: 2300 VA - Lysrør, parallellkompensert: 1160 VA - Kvikksølvdamplamper ukompenserte: 1000 W - Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte: 1160 W Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer (maks. 4 mm² eller 2 x 2,5 mm²) Strømforbruk - KNX: 4 til 18 mA Merknader: - KNX Data Secure-kompatibel. - Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support). - Fastvareoppdateringer mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare). - Montering på DIN-skinne. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5033 00 Tavlemontert plus Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx