KNX DIN pers.akt. 8-d 230 V AC man. [216100] Persienneaktuator 8-dobbel AC 230 V / DC 12 - 48 V med manuell betjening for KNX Persiennestyring Tavlemontert Persiennemoduler med integrert busstilkobling, manuell betjening og statusvisning for hver utgang. For aktivering av elektrisk drevne persienner, rullegardiner, markiser, ventilasjonsspjeld eller lignende avskjerminger. Egenskaper: - Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte. - Lamellposisjonen kan aktiveres direkte. - Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. - Kjøretidene kan parametreres separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling. - Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig. - Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. - Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet. - Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. - Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang. - Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres. - Minnefunksjon for lysscener. - Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres. - Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner. - Kan integreres i bygningens temperaturstyring. - De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss. - Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner. - Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning. - For nettspenning AC 230 V (8 kanals) eller lavspenning DC 12 til 48 V (4 kanals). - Tilkobling av forskjellige faseledere. - Uavhengig aktivering av persienneutgangene. - Automatisk kjøretidregistrering for avskjerming ved 230 V AC-drivenheter med mekaniske brytere for endeposisjon. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Koblingsspenning AC.: AC 230 V, 50/60 Hz Koblingskapasitet AC 230 V: 6 A / AC1 Koblingsspenning DC: DC 12 til 48 V Koblingskapasitet - DC 12/24 V: 6 A - DC 48 V: 3 A Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Merknader: - Montering på DIN-skinne. - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 8 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2161 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx