Bevegelsesm. S3000 tilsted.- + beveg.m. 360°-pås. BT [537702] System 3000 tilstedeværelsesmelder og bevegelsesdetektor påsatt 360°-modul Bluetooth Gira System 3000 hvit Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Betjening med underenhetsinnsats 2-tråds, 3-tråds eller mekanisk tast. - Deksel for begrensning av registreringsområdet. - Takmontering på System 3000 innfelt innsats. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Permanentlysregulering. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul og Gira Bluetooth-appen. - Grunnlysfunksjon. - Nattlysfunksjon. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av apparatet som tilstedeværelsesmelder eller bevegelsesdetektor. - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Innstilling av følsomheten til de tre PIR-sensorene. - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Dagmodus. - Gåtest. - Forvarsel om utkobling. - Tidsurfunksjon. - Alarmfunksjon. Tekniske data: Registreringsvinkel: 360° Monteringshøyde - minimal: 2,20 m - maksimal f. bevegelsesdetektor: 6,00 m - maksimal f. tilstedeværelsesmelder: 3,50 m Registreringsområde ved monteringshøyde 2,20 m - Tilstedeværelsesmelder: Ø maks. 3,50 m Registreringsområde ved monteringshøyde 3 m - Bevegelsesdetektor: Ø maks. 20 m - Tilstedeværelsesmelder: Ø maks. 8 m Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Lysstyrkenivå - Bevegelsesdetektor: ca. 5 til 500 lux (og dagmodus) - Tilstedeværelsesmelder: ca. 5 til 1000 lux (og dagmodus) Korttidsdrift - Impulsvarighet: ca. 0,5 s - Impulspause: ca. 3 s Senderekkevidde: type 10 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Mål i mm: Ø 103 x H 66 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5377 02 hvit Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx