System 55 kremhvit Gira eNet trådl.betj.mod. [549501] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 kremhvit glanset Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 01 kremhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit Gira eNet trådl.betj.mod. [549503] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 renhvit glanset Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt Gira eNet trådl.betj.mod. [549528] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 antrasitt Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. Gira eNet trådl.betj.mod. [549526] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 aluminiumsfarget Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m Gira eNet trådl.betj.mod. [5495005] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 svart matt Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m Gira eNet trådl.betj.mod. [5495015] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 grå matt Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstål Gira eNet trådl.betj.mod. [5495600] eNet trådløs betjeningsmodul Gira System 55 edelstål Egenskaper: - Drift på koblings-, dimme- eller persienneinnsats eller underenhetinnsats 3-tråds for System 3000. - Manuell, trådløs og tidsstyrt betjening av for eksempel persienner, rullegardiner, markiser, belysning eller vifter. - Sender for trådløs overføring av koblings-, dimme- og persiennekommandoer. - Nattmodus kan velges. Status- og funksjons-LEDer lyser ikke konstant. - Statustilbakemelding til trådløs sender. - Statusvisning med LED. - Analyse av innganger for underenheter. Funksjoner i kombinasjon med persienneinnsats: - Posisjonering av avskjerminger via sceneforespørsel. - Posisjon for solskjerming og skumring. - Funksjonstiden og ventilasjonsposisjonen til avskjermingen kan lagres. Funksjoner i kombinasjon med lysinnsats: - Scenedrift mulig. - Innkoblingslysstyrken kan lagres permanent i kombinasjon med dimmeinnsats. Funksjoner i kombinasjon med 3-tråds underenhet: - eNet-sender med spenningsforsyning. - Styring av belysning. - Styring av skygge. Kan stilles inn med eNet-server fra versjon 2.3 (avhengig av innsatsen): - Helkryptert trådløs overføring (AES-CCM). - Deaktiver underenhetanalyse. - Betjeningssperrer. - Omstyringstid kan stilles inn for persienner, rullegardiner og markiser. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning. - Posisjon for solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. - Maksimumslysstyrke, minimumslysstyrke og dimmehastighet kan stilles inn. - Funksjonen til statuslysdioden kan stilles inn som statuslysdiode/aktiveringsindikator. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Ved bruk av en påsats av metall og/eller en ramme av metall, kan det redusere rekkevidden. - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5495 600 edelstål Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx