KNX Tilstedevær.melder Mini Komfort [222500] Tilstedeværelsesmelder Mini Komfort for KNX Lysstyring Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesmelder Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav. Egenskaper: - Ekstremt lav byggehøyde. - Klemmemontering i senkede tak. - Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstrautstyr. - Påveggmontering i påveggboks (valgfritt tilbehør). - Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i fuktige rom. - Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket. - Alle betjeningselementene (f.eks. programmeringstast) er lett tilgjengelige fra forsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS. - Takinnbyggingsapparat med integrert KNX busstilkobling. - PIR-sensorsystem: tre sensorer, integrert lyssensor. - Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren. - Følsomheten kan konfigureres via ETS. - Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren. - Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest). - Separat vurdering i fjernfeltet til de tre PIR-sensorene hver med 120° registreringsområde med overlapp. - Manuell betjening med IR-fjernkontroll. - Maksimalt 5 + 2 funksjonsområder kan konfigureres. - Funksjon som kan stilles inn for funksjonsområde 1 til 5: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, varslingsmodus. - Funksjonsområde 6: tilstedeværelsesmelder med lysregulering. - Funksjonsområde 7: lysføler med grenseverdiovervåking. - Skifte av funksjonsområde, for eksempel for dag-/nattmodus eller uke-/helgemodus. - Funksjonsområde 1 til 5: enkeltapparat, master, underenhet kan stilles inn. - Driftsmodus som kan stilles inn ved enkeltapparat som master: automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV hhv. automatisk PÅ / manuelt AV). - To utganger per funksjonsområde (1 til 5) ved funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder. - Funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder per utgang: kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus. - Takovervåking, tilstedeværelsesmelder: Skumringstrinn kan stilles inn, skumringstrinn via eksternt kommunikasjonstrinn eller Teach-In, ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt, adaptiv etterløpstid (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse), midlertidig tilstedeværelsesfunksjon, tilbakemelding for skumringstrinn, sperrefunksjon, manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt), utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via Teach-In, måling av tid etter siste bevegelse. - Funksjon tilstedeværelsesmelder med lysregulering: kombinasjon med funksjonsområde tilstedeværelsesmelder eller enkeltapparat, innstillingsverdi kan stilles inn, innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, forskyvning av innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, Teach-In-funksjon, tilbakemelding om effektiv innstillingsverdi. - Funksjon lysfølerføler med grenseverdiovervåking: opptil tre grenseverdier kan konfigureres, funksjoner for inn-/utkobling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, hysterese kan konfigureres, grenseverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt eller Teach-In, sperrefunksjon. - Integrert temperaturføler for måling av romtemperaturen (fra versjon I02). Tekniske data: KNX Medium: TP256 Monteringshøyde: 2,20 m til 5 m Registreringsvinkel: 360° Monteringshøyde 3 m - Registreringsområde: Ø ca. 12 m Lysføler - Måleområde: 10 til 2000 lx - Registreringsområde: 5 m Ø Byggehøyde på tak - Designring: 1,25 mm - inkl. linse: 4,8 mm Omgivelsestemperatur: -25 °C til +55 °C Relativ luftfuktighet: 10 til 100 % (ingen kondens) Beskyttelsesklasse: IP44 Beskyttelsesklasse: III Tilkobling KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme Monteringsdybde: 34 mm Merknader: - Tilstedeværelsesmelderen Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS. Leveringsomfang: - Liten designring følger med ved levering. - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX følger med ved levering. Mål i mm: Takutsparing: 44 x - x Dimensjoner (inkl. liten designring): 53,5 x 38 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2225 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx