System 55 kremhvit S3000 Beveg.m.pås. 2,20 m komfort BT [537601] System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT System 55 Gira System 3000 kremhvit glanset Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. - Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %). - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Forvarsel om utkobling. - Dagmodus. - Gåtest. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 10 s til 60 min Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5376 01 kremhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit S3000 Beveg.m.pås. 2,20 m komfort BT [537603] System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT System 55 Gira System 3000 renhvit glanset Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. - Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %). - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Forvarsel om utkobling. - Dagmodus. - Gåtest. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 10 s til 60 min Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5376 03 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt S3000 Beveg.m.pås. 2,20 m komfort BT [537628] System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT System 55 Gira System 3000 antrasitt Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. - Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %). - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Forvarsel om utkobling. - Dagmodus. - Gåtest. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 10 s til 60 min Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5376 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. S3000 Beveg.m.pås. 2,20 m komfort BT [537626] System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT System 55 Gira System 3000 aluminiumsfarget Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. - Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %). - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Forvarsel om utkobling. - Dagmodus. - Gåtest. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 10 s til 60 min Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5376 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m S3000 Beveg.m.pås. 2,20 m komfort BT [5376005] System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT System 55 Gira System 3000 svart matt Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. - Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %). - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Forvarsel om utkobling. - Dagmodus. - Gåtest. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 10 s til 60 min Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5376 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 edelstål(lakk.) S3000 Beveg.m.pås. 2,20 m komfort BT [5376600] System 3000 påsatt bevegelsesdetektormodul 2,20 m Komfort BT System 55 Gira System 3000 edelstål (lakkert) Egenskaper: - Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene. - Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds. - Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med underenhetsinnsats 3-tråds. - Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenhet, kan belysningen kobles inn for varigheten av en etterløpstid, eller dimmes. - Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig. Med System 3000 koblingsinnsats - Korttidsdrift. Med System 3000 dimmeinnsats - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke. - Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med påsatt betjeningsmodul. Funksjoner med Gira Bluetooth-appen - Innstilling av lysstyrketerskelen. - Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %). - Innstilling av etterløpstid. - Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer. - Tilstedeværelsessimulering. - Forvarsel om utkobling. - Dagmodus. - Gåtest. - Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke kombinert med en dimmeinnsats. Tekniske data: Registreringsvinkel: 180° Lysstyrkeverdi - Kan justeres: ca. 5 til 500 lux - Fast: Dagmodus Følsomhet: 0, 25, 50, 75, 100% Beskyttelsesklasse - System 55, F100: IP20 - TX_44: IP44 Etterløpstid: ca. 10 s til 60 min Monteringshøyde opptil 2,20 m - Registreringsområde forover: maks. 15 m - Rekkevidde på hver side: maks. 10 m Monteringshøyde opptil 1,10 m - Registreringsområde forover: maks. 10 m - Rekkevidde på hver side: maks. 9 m Overføringskapasitet: maks. 2,5 mW, klasse 2 Senderekkevidde: type 10 m Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5376 600 edelstål (lakkert) Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx