KNX tavlemontert Universal-dimmer 2x 2x300 W/VA [217200] KNX dimmeraktuator 2-kanals 2 x 300 W/VA Gira KNX-system Tavlemontert plus Egenskaper: - Dimmeaktuator med integrert busstilkobling. - Kobling og dimming av lyspærer, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med NV-halogen- eller NV-LED-lamper. - Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten. - Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker. - Manuell aktivering av utgangene uavhengig av buss (også drift på byggeplass er mulig). - Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning. Funksjoner - Uavhengig aktivering av dimmerkanalene. - Sentral koblingsfunksjon for aktivering av alle dimmerkanalene. - Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake. - Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator / NV-LED (kapasitiv / faseavsnitt), konvensjonell transformator / NV-LED (induktiv / fasesnitt), HV-LED (fasesnitt) eller HV-LED (faseavsnitt). - Tilbakemelding "kobling" og "lysstyrkeverdi". - Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn. - Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres. - Innkoblingsegenskaper ved relativ dimmekommando kan parametreres. - Inn- og utkobling som skåner lampene. - Automatisk justering og skalering av det dimbare lysstyrkeområdet ved bruk av universale effektmoduler. - Når dimmerkanalen står på "AV" kan dens reaksjon ved mottak av en relativ dimmekommando parametreres (slå av, dimme opp eller ingen reaksjon). - Meldingstelegram for kortslutning, overlast og svikt ved last. - Tilbakemelding om tilkoblet lasttype. - Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver utgang. - Tidsfunksjoner (inn- eller utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon). - Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning. - Tilkoblingsfunksjon og opptil åtte scener per dimmerkanal er mulig. - Driftstimeteller for registrering av innkoblingstiden. - Reaksjoner ved svikt i busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. Tekniske data: KNX Medium: TP256 Nominell spenning: AC 110 til 230 V, 50/60 Hz Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal - Glødelamper: 20 til 300 W - HV-halogenlamper: 20 til 300 W - viklet transformator: 20 til 300 VA - Tronic-trafo: 20 til 300 W - viklet transformator med NV-LED: 20 til 100 VA - elektronisk transformator med NV-LED: type 20 inntil 100 W - HV-LED-lamper: vanl. 3 til 60 W - Kompaktlysrør: vanl. 3 til 60 W Tilkoblingseffekt (AC 110 V) per kanal - Glødelamper: 20 til 150 W - HV-halogenlamper: 20 til 150 W - viklet transformator: 20 til 150 VA - Tronic-trafo: 20 til 150 W - viklet transformator med NV-LED: 20 til 50 VA - elektronisk transformator med NV-LED: type 20 inntil 50 W - HV-LED-lamper: vanl. 3 til 30 W - Kompaktlysrør: vanl. 3 til 30 W Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Last: Skruklemmer Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Merknader: - Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler. - Montering på DIN-skinne. - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. Leveringsomfang: - KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2172 00 Tavlemontert plus Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx