KNX Varmeutgang Innfelt [216600] KNX varmemodul 1-kanals Oppvarming, ventilasjon, inneklima Innfelt Egenskaper: - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og underenhet for lysscene: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting. - Varmemodul med tre binærinnganger for aktivering av termiske aktuatorer. - Utgang, kan aktiveres ved hjelp av en kontrollverdi (1 bit eller 1 byte). - Statustilbakemelding (1 bit eller 1 byte) automatisk eller på leseforespørsel. - Ventilaktivering (spenningsløs åpen/lukket) kan parametreres. - Sommer- eller vintermodus kan velges via et objekt. - Syklisk overvåking av innstillingsverdien. Hvis et telegram om kontrollverdi uteblir i løpet av en overvåkingstid, skifter utgangen til nøddrift, og en alarmmelding blir sendt. - Hver utgang kan låses i en tvangsposisjon (tvangsstilling). Forskjellige verdier for sommer- og vinterdrift er mulig. - Egenskaper ved gjenopprettelse av og svikt på busspenningen kan parametreres separat for hver utgang. - Overlast- eller kortslutningsmelding kan stilles inn via et objekt. - Styring av aktuatorene i koblingsdrift eller PBM-drift. - Beskyttelsesfunksjon mot fastsittende ventil. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C KNX Medium: TP1-64 (fra indeks I01 TP1-256) Nominell spenning: AC 230/240 V, 50/60 Hz Varmeutgang - Koblingskontakt: Triac - Koblingsstrøm: 5 til 25 mA - Antall aktuatorer per utgang: maks. 2 Antall innganger: 3 x potensialfri Merknader: - Montering i apparatboks (anbefaling: elektronikkboks fra Kaiser). Innfelt, Kaiser bestillingsnr.: 1068-02, hulvegg, Kaiser bestillingsnr.: 9062-94, halogenfri, Kaiser bestillingsnr.: 9062-74. - Utgangene kobles til via en fleksibel ca. 20 cm lang ledning. - Binærinngangene og KNX-bussen kobles til via en 6-tråds ca. 30 cm lang tilkoblingsledning som kan forlenges til maks. 5 m. - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. Mål i mm: 48 x 51 x 28 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2166 00 Innfelt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx