KNX Persiennemodul 1x innfelt [216500] KNX persiennemodul 1-kanals Gira KNX-system Innfelt Egenskaper: - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Dimme-funksjon: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og underenhet for lysscene: Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, underenhet for lysscene med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting. - Persiennemodulen har tre binærinnganger som i leveringstilstand kan brukes til å styre den tilkoblede persiennen, rullegardinen eller markisen, eller det tilkoblede ventilasjonsspjeldet. - Driftsmodusen kan parametreres: persienner, rullegardiner, markiser eller ventilasjonsspjeld. - Avskjermingsfunksjonstidene kan parametreres separat, med kjøretidsforlengelse for kjøring til øvre endestilling. - Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon. Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner. - Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking. - Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres. - Integrering i komplekse skyggestyringer, alternativt med varme-/kjøleautomatikk og tilstedeværelsesfuksjon. - Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn. - Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet. - Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang. - Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres. - Minnefunksjon for lysscener. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C KNX Medium: TP1-64 (fra indeks I03 TP1-256) Nominell spenning: AC 110 til 240 V, 50/60 Hz Persienneutgang - Koblingsstrøm: 3 A / AC 1 - Motorer AC 230 V: 600 VA - Motoren AC 110 V: 300 VA Antall innganger: 3 x potensialfri Merknader: - Montering i apparatboks (anbefaling: elektronikkboks fra Kaiser). Innfelt, Kaiser bestillingsnr.: 1068-02, hul vegg, Kaiser bestillingsnr.: 9062-94, halogenfri, Kaiser bestillingsnr.: 9062-74. - Utgangene kobles til via en fleksibel ca. 20 cm lang ledning. - Binærinngangene og KNX-bussen kobles til via en 6-tråds ca. 30 cm lang tilkoblingsledning som kan forlenges til maks. 5 m. - VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1. Mål i mm: 48 x 51 x 28 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2165 00 Innfelt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx