System 55 kremhvit CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [210401] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 kremhvit glans CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 01 kremhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 renhvit CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [210403] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 renhvit glans CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 03 renhvit glans Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 antrasitt CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [210428] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 antrasitt CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 28 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 alu.f. CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [210426] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 aluminiumsfarget CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 26 aluminiumsfarget Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 svart m CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [2104005] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 svart matt CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 005 svart matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 grå m CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [2104015] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 grå matt CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 015 grå matt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx System 55 rustfritt stål CO₂-sens. luftfukt.reg. + RT KNX [2104600] CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX Gira System 55 rustfritt stål CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur. Egenskaper: - Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet. - Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse. - To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter. - Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner. Sensor - Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren. - Tilpasses aktuell stedshøyde over havet. - Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren. Regulator - 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus). - Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling. - Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer. - Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres. - Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus). - Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av). Innganger - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene. - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres. - Begrensning av telegramfrekvens. - Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon). - Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. - Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon. Tekniske data: KNX medium: TP1-64 Måleområde - CO2-konsentrasjon: 0 til 2000 ppm - Luftfuktighet: 10 til 95 % rel. luftfuktighet Ledningslengde innganger: maks. 5 m Beskyttelsesklasse: III Tilkoblingstverrsnitt - maksimum: 2,5 mm² Monteringsdybde: 23 mm Omgivelsestemperatur: 0 °C til +45 °C Merknader: - CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer. - Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks. - Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2104 600 rustfritt stål Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx