KNX Uni-brytergrensesn. 2-k [111800] Universal-trykknappgrensesnitt dobbelt for KNX Gira betjeningsenheter for KNX Innfelte binærinnganger, kan brukes i dyp apparatboks (60 mm dyp) bak konvensjonell bryter/trykknapp, for tilkobling av potensialfrie kontakter. Koblingsprosessene til potensialfrie kontakter konverteres til KNX telegrammer. Inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Inngangene kan parametreres som utganger (maks.2 mA). Egenskaper: - Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger. - Egenskaper ved gjenopprettelse av busspenning kan parametreres separat for hver inngang. - Begrensning av telegramfrekvens. - To uavhengige koblingsobjekter finnes og kan aktiveres enkeltvis for hver inngang, kommando ved stigende og fallende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon), syklisk sending av koblingsobjektene avhengig av flanken eller objektverdien kan velges. - Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan stilles inn, telegramrepetisjon og sending av stopptelegram mulig. - Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), parametrerbart betjeningskonsept (Step - Move - Step hhv. Move - Step), tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid. Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: - Flanke (trykkbryter som lukkekontakt, trykkbryter som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved trykkbryter mulig for verdigiver ved langt trykk på trykkbryteren, lyssceneforlengelse med minnefunksjon, også mulig å lagre scene uten tidligere fremhenting. Funksjonen temperaturverdigiver og giver for lysstyrkeverdi: - Flanke og verdi kan parametreres, mulig å justere verdien ved trykkbryter med langt tastetrykk. Funksjonen impulsteller: - Flanken for impulstelling og intervalltiden for tellerstandsovervåking kan parametreres; flanken til synkronsignalet for nullstilling av tellerstanden og koblingstelegrammet når synkronsignalet ankommer, kan stilles inn. Funksjonen koblingsteller: - Flanken for telling av signalene på inngangen og maksimal tellerstand kan velges; trinnlengden for tellerstandsutsendelse og telegram når maksimal tellerstand nås, kan parametreres. Funksjon som koblingsutgang: - Egenskaper ved svikt på og gjenoppretting av busspenning, innkoblings- og/eller utkoblingsforsinkelse eller tidskoblingsfunksjon, synkronisering av utgang (en LED blinker). - Innfelt binærinngang, dobbel. De to inngangene kan tilordnes forskjellige funksjoner eller sperres uavhengig av hverandre. Begge inngangene kan parametreres som utganger (maks. 2 mA). - Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til de to inngangene hhv. impulsteller og koblingsteller. Tekniske data: KNX medium: TP256 Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Antall innganger: 2 Tilkoblinger - KNX: Tilkoblings- og forgreningsklemme - Inngangsledning: 3-tråds ledningssett Leveringsomfang: - Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert. Mål i mm: 43 x 28 x 15 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1118 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx