System 55 tastsens.3 Komfort 3-d KNX [513300] Tastsensor 3 Komfort 3-dobbel for KNX System 55, med igangkjøringsvippe Gira System 55 Egenskaper: - Montering på busstilkobling 3. - Skrukobling beskytter mot demontering. - To flerfargede status-LED-er pr. betjeningspanel. - Integrert temperaturføler for måling og videresending av lokal romtemperatur. - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat. - Knappefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, underenhet for scene og termostatunderenhet. - Regulatorunderenhet: driftsmodus-omkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi. - Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner. - Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker. - Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet. - Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og tekstfeltbelysning (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten). - Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt. - Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Beskyttelsesklasse: III Merknader: - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. - Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat. Leveringsomfang: - Blankotekstskilt er vedlagt. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5133 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx