KNX RF tastsens. enk. [510100] RF tastsensor enkel for KNX System 55 oppstartsvippe Gira System 55 RF-tastsensorene sender for KNX ut trådløse KNX-telegrammer ved knappbetjening ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f. eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og underenheter for scen). Egenskaper: - Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon. - Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter. - Sende- og bekreftelsesvisning kan slås av. - Trykknappsensoren kan festes på vegger ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate. - Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere). - Batteridrevet apparat. Funksjonen "Kobling" - Vippe- eller tastefunksjon. - Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon). Funksjonen "Dimming" - Vippefunksjon. - Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV). Funksjonen "Persienne" - Vippefunksjon. - Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU). - Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametreres. Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse" - Vippefunksjon. - Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer). - Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig. Tekniske data: KNX Medium: RF1.R Oppstartsmodus: S-Mode Nominell spenning: DC 3 V Batterier: 1 x CR 2450N Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,3 MHz Overføringskapasitet: maks. 20 mW Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Batteri - Type: CR 2450N - UN-nr.: 3091 Merknader: - Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier. - Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat. - Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett og/eller dekkrammer. Leveringsomfang: - Batterier følger med ved levering. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5101 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx