System 55 Tastsensor 3 Plus 5x(2+3) [514500] KNX tastsensor 3 Plus 5-kanals (2+3) Gira System 55 igangkjøringsvippe Egenskaper: - Montering på busstilkobling 3 eller busstilkobling 3 ekstern føler. - Skrukobling beskytter mot demontering. - Grafikk-display med bakgrunnsbelysning og mange visningsmuligheter, f.eks. temperatur, klokkeslett, dato, alarm- og meldingstekster. - To flerfargede status-LED-er pr. betjeningspanel. - Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan parametreres via ETS. - Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt. - Intern temperaturfler for måling av lokal romtemperatur. Tastsensorens egenskaper: - Vippe- eller knappefunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel. - Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, underenhet for scene, 2-kanals betjening og manuell viftestyring. - Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse, 2-kanals betjening, regulatorforlengelse, regulatorbetjening, betjening av oppvarmingstidsur og manuell viftestyring. - Regulatorforlengelse eller regulatorbetjening: Driftsmodus-omkobling, (definert valg av en driftsmodus eller skifte mellom ulike driftsmoduser ved regulatorforlengelse) skifte tilstedevaerelsestilstand, forskyvning av nominell verdi. - Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner. - Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker. - Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet. - Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt. - Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkekontroll for status-LED-ene, tekstfeltbelysning og display-bakgrunnsbelysning. Romtermostat-egenskaper: - Driftsmåter: komfort, standby, natt og frost- hhv. varmebeskyttelse med respektive nominelle temperaturverdier (for oppvarming og/eller kjøling). - Komforten kan forlenges med tilstedeværelsesknappen. - Veksel av frost- hhv. varmebeskyttelse via vindusstatus eller via automatisk frostbeskyttelse. - Termostat-informasjon vises på apparatets display. - Én eller to regulatorkretser etter valg. - Forskjellige reguleringsmåter kan konfigureres for hvert oppvarmings- eller kjøletrinn: PI-regulering (jevn eller koblende PBM) eller 2-punktsregulering (koblende). - Reguleringsparameter for PI-regulator og 2-punktsregulator kan stilles inn. - Intern temperatursensor og opptil to eksterne temperatursensorer (1 x objekt, 1 x med ledning) mulig for måling av romtemperatur. - Ekstern trådbundet fjernføler ved gulvvarme kan fås som tillegg. - Oppvarmingstidsur med 28 koblingstidspunkt. LC-displayets egenskaper: - Grafikk-display med LED-bakgrunnsbelysning som kan slås på og av. - Visning i ett eller to områder. - Displaytekst på følgende språk: tysk, engelsk, nederlandsk, norsk, russisk og polsk. Ytterligere språk finnes på Internett. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Beskyttelsesklasse: III Merknader: - Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice www.marking.gira.com. - Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat. Leveringsomfang: - Blankotekstskilt er vedlagt. Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5145 00 igangkjøringsvippe Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx