Røykvarsler renhvit Røykvarsler Dual Q [234602] Røykvarsler Dual Q Gira røykvarsler renhvit glanset Strengere kvalitetskriterier og teknisk videreutvikling innen røykvarslere vises av Q-kontrollmerket. Den nye merkingen Q-Label er et uavhengig og produsentnøytralt kvalitetssymbol for røykvarslere som er testet spesielt for bruk i lang tid. Den nyeste generasjonen røykvarslere fra Gira oppfyller kriteriene til det nye kvalitetssymbolet Q-Label. Røykvarslerne fungerer etter fotoelektrisk prinsipp om spredt lys uten radioaktive preparater. Røykvarslerne registrerer røykutvikling tidlig og varsler før røykkonsentrasjonen kan bli farlig for mennesker. Alarmeringen skjer i form av en høy, pulserende alarmlyd og en blinkende LED. Egenskaper: - Skal kun brukes i private boenheter eller boliglignende omgivelser i henhold til DIN 14676. Q-Label - Testet for lang levetid og reduksjon av falske alarmer. - Høyere stabilitet, f.eks. mot påvirkning utenfra. - Fast innebygd batteri med levetid på opptil 10 år. - Konstruksjon A iht. DIN EN 14604. - KRIWAN-typegodkjenning. - Batteridrevet kombinert røyk- og temperaturvarsler. - Forskjellig alarmering ved brann- og varmealarm. - Varmeregistrering med maksimal- og differensialfunksjon. - Dempet alarmsignal (ca. 75 dB (A)) ved funksjonstest. - Integrert funksjonstast for f.eks. alarmkvittering, funksjonstest og lydutkobling. - Røykregistreringen kan kobles ut. - Automatisk selvtest av røykanalysen med sporing av tilsmussing. - Visning for tilsmussing hhv. feil. - Opptil 12 t forsinket signalisering ved teknisk feil når det er mørkt. - Visning for svakt batteri. - Trådbundet kobling av opptil 40 røykvarslere i nettverk er mulig. - Et modulgrensesnitt for tre valgfrie moduler (KNX-modul, trådløs modul, relémodul) ved samtidig bruk av nettilkoblingsklemmen. Tekniske data: Spenningsforsyning: via batteriet til en røykvarsler Batterilevetid: opptil 10 år (etter aktivering) Lydsignal: Alarm: min. 85 dB (A) Visuelt signal: lysring (rød LED) Omgivelsestemperatur: -5 °C til +55 °C Monteringshøyde: maks. 6 m Beskyttelsesklasse: IP42 Bruksområde: DIN 14676 Standarder: DIN 14604 - Konstruksjon: U Batteri - Type: U9VL-J-P - UN-nr.: 3091 Mål i mm: Hus: Ø 125 x H 48 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2346 02 renhvit glanset Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx