Gira eNet Trådløs dimmemodul DIN 4x [543100] eNet trådløs dimmeaktuator 4-kanals 4 x 250 W/VA Gira eNet Tavlemontert Egenskaper: - eNet trådløs dimmemodul mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning. - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. - Egenskaper som beskytter lampen. - Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang - Scenedrift. - Statusvisning for utgangene med LED - Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer. - Parallellkobling av flere utganger opptil en last på 950 W mulig. - Kortslutnings- og overtemperaturvern. - Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren. Kan stilles inn med eNet-server: - Maksimal lysstyrke. - Dimmeprosedyre. - Dimmehastighet. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Effekttap: maks. 8 W Standby per utgang.: maks. 0,3 W Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Tilkoblingseffekt per utgang. - Glødelamper: 20 til 250 W - HV-halogenlamper: 20 til 250 W - viklet transformator: 20 til 250 VA - viklet transformator med NV-LED: 20 til 100 VA - Tronic-trafo: 20 til 250 W - elektronisk transformator med NV-LED: type 20 inntil 100 W - LED-lamper: vanl. 3 til 50 W - Kompaktlysrør: vanl. 3 til 50 W Parallellkoblede utganger maks. 95 % utnyttelse: maks. 950 W ved AC 230 V, 50/60 Hz Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Lengde på dataledningen: maks. 3 m Merknader: - En eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet-server kreves for drift av denne tavlemonterte enheten. Mål: Delingsenheter (TE): 8 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5431 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx