Gira eNet tr.relé-/imp.akt. 8-d/pers.akt. 4-d DIN [543500] eNet trådløs relé- el. impulsreléaktuator 8-dobbel / persienneaktuator 4-dobbel Gira eNet Tavlemontert Egenskaper: - eNet trådløs relémodul el. trådløs impulsrelé- el. persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet-serveren via en dataledning. - To utganger drives i den samme driftsmodusen (kobling, taster, persienne eller rullegardin). - Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer. - Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser. - Driftsmoduser: Reléaktuator, impulsrelémodul per utgang eller persiennemodul, rullegardinmodul kan stilles inn for utganger parvis. - Statustilbakemelding til eNet trådløs sender. - Scenedrift. - Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder). - Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel. - Posisjoner for solskjerming og skumring kan lagres. - Terskelverdiscener for solskjerming, skumring og vindalarm. - Avskjermingsfunksjonstiden kan lagres. - Lamellomstyringstiden kan lagres. Kan stilles inn med eNet-server: - Blinkfunksjon. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Forvarsel om utkobling. - Minimal koblingsrepetisjonstid. - Permanent på, permanent av. - Omstyringstid ved skifte av retning. - Mulig å skifte til motsatt bevegelsesretning (f.eks. for takvinduer). - Posisjon ved solskjerming, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Standby: maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Koblingskapasitet AC 230 V: 16 A / AC 1 Tilkoblingseffekt - Glødelamper: 2300 W - HV-halogenlamper: 2000 W - viklet transformator: 1000 VA - Tronic-trafo: 1500 W - Lysrør, ukompensert: 920 VA - LED-lamper: vanl. 500 W - Kompaktlysrør: vanl. 500 W - Motorer: 1000 W - Kapasitiv last: 690 VA (560 µF) Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Lengde på dataledningen: maks. 3 m Merknader: - En eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet-server kreves for drift av denne tavlemonterte enheten. Mål: Delingsenheter (TE): 4 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5435 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx