Gira eNet Tråd.dimmeakt. -k Mini 20-250 VA [542000] eNet trådløs dimmeaktuator enkel Mini 20 – 250 W/VA Gira eNet Egenskaper: - eNet trådløs dimmemodul gjør det mulig å koble og dimme ulike elektriske laster. - Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør. - Egenskaper som beskytter lampen. - Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres for hver utgang - Scenedrift. - Statusvisning med LED. - Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer. - Kortslutnings- og overtemperaturvern. - Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren. Kan stilles inn med eNet-server: - Maksimal lysstyrke. - Dimmeprosedyre. - Dimmehastighet. - Etterløpstid. - Inn- hhv. utkoblingsforsinkelse. - Opp- hhv. neddimmingsrampe. - Forvarsel om utkobling. - Permanent på, permanent av. - Hotellfunksjon. - Lysregulering. - Repeaterfunksjon. - Lokalisering av apparatet. Tekniske data: Nominell spenning: AC 230 V, 50/60 Hz Effekttap: maks. 1,5 W Standby: maks. 0,5 W Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Tilkoblingseffekt - Glødelamper: 20 til 250 W - HV-halogenlamper: 20 til 250 W - viklet transformator: 20 til 250 VA - viklet transformator med NV-LED: 20 til 100 VA - Tronic-trafo: 20 til 250 W - elektronisk transformator med NV-LED: type 20 inntil 100 W - LED-lamper: vanl. 3 til 70 W - Kompaktlysrør: vanl. 3 til 70 W Tilkoblingstverrsnitt: maks. 4 mm Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Merknader: - Monteres i apparatboks, påveggboks eller i monteringsadapter. Mål i mm: Ø 53 x H 28 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5420 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx