Gira eNet antrasitt tr.håndsender dob. [535210] eNet trådløs håndsender dobbel Gira eNet antrasitt Egenskaper: - eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende eNet trådløse mottakere. - To taster hører til én kanal. - Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon. - Status-LED. - Batteridrevet apparat. Kan stilles inn med eNet-server: - Fullkryptert radiooverføring (AES-CCM) fra eNet Server Software versjon 2.0. - Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut. - Betjeningssperrer. - Scener alt på eller alt av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres. - Konfigurering av scene-taster via eNet SMART HOME app (hvis/da-regulering) for utløsing av handlinger, scener og tidskoblingsur. - Oppdatering av apparatprogramvaren. Tekniske data: Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,3 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Nominell spenning: DC 3 V Batteri - Type: CR 2450N - UN-nr.: 3091 Merknader: - Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier. Leveringsomfang: - Batterier følger med ved levering. Mål i mm: B 40,5 x H 55 x T 15 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5352 10 antrasitt Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx