Gira eNet Tråd. mottakermodul DIN [545200] eNet Trådløs mottaksmodul Gira eNet Tavlemontert Egenskaper: - eNet trådløs mottaksmodul er en trådløs mottaker for maks. 32 eNet trådløs tavlemonterte enheter. - Drift med spenningsforsyning. - Integrert antenne. - Ekstern antenne kan kobles til i tillegg ved ugunstige monteringsforhold. Tekniske data: Nominell spenning: DC 12 V SELV Strømforbruk: 15 mA Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Dataledning: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lengde på dataledningen: maks. 3 m Antall eNet tavlemontert-moduler: maks. 32 Merknader: - Godkjenning for trådløst utstyr gjelder for land i EU og EFTA. - Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset. Mål: Delingsenheter (TE): 2 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5452 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx