Gira eNet Server DIN [530100] eNet-server Gira eNet Tavlemontert Egenskaper: - Visualiseringsserver eNet SMART HOME. - Visning for iOS- og Android-telefoner. - Visning for iOS- og Android-nettbrett. - Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værtjeneste. - Visningsfunksjoner (koble på/av, dimme, DALI, knapper, persienne-, skodde- og markisestyring, tado°-varmestyring, scener, statusvisning, favoritter, varslinger). - Kompatibel med smart varmestyring fra tado°. - Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant. - Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med inntil 100 handlinger via det grafiske brukergrensesnittet. - Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 tidsur med inntil 100 handlinger via det grafiske brukergrensesnittet. - Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis–da-regler med inntil 32 betingelser, handlinger og utsatte handlinger via det grafiske brukergrensesnittet. - Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, G1 eller Windows-PC). - Opprett inntil 10 ulike brukerkontoer. - Enkel brukerstyring via eNet SMART HOME-visualisering. - Visualisering av energisensorer. - Import/eksport av prosjektdata. - Enkel samkjøring av prosjekter via eNet SMART HOME connect. - Update og konfigurasjon av eNet SMART HOME-apparater. - Integrert telegramlogging for diagnose. - Automatisk generert prosjektdokumentasjon. - Trådløs-sender og -mottaker for maks. 32 tavlemonterte eNet-enheter (eNet trådløs mottaksmodul tavlemontert er ikke nødvendig). - Intern eNet trådløs- og WLAN-antenne. - Eksterne trådløse eNet-antenner og antenner for trådløst lokalt nettverk kan kobles til. Høy sikkerhet - Fullkryptert dataoverføring (AES-CCM 128-bits) hindrer at uvedkommende kan se innholdet. - Fullkryptert fjerntilgang via My-eNet-portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 hindrer at uvedkommende kan se innholdet. - Fullkryptert fjernadministrasjon via My-eNet-portal (my.enet-smarthome.com) hindrer at uvedkommende kan se innholdet Tekniske data: Nominell spenning: DC 12 V SELV Strømforbruk: 400 mA Inngangseffekt - Drift: maks. 6 W - Standby: maks. 2 W Omgivelsestemperatur: -5 °C til +45 °C IP-kommunikasjon - LAN: Ethernet 10/100 Mbit - WLAN: 2,4 GHz, IEEE 802.11g IP-forbindelser: maks. 8 Radiofrekvens: 868,0 til 868,6 MHz Rekkevidde (åpent område): ca. 100 m Dataledning: J-Y(St)Y 2x2x0,8 Lengde på dataledningen: maks. 3 m Antall eNet tavlemontert-moduler: maks. 32 Merknader: - Installer eNet server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottakskvalitet. - Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset. - Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome). - For å kunne levere strøm/spenning i fordelerskapet vil strømforsyningen være nødvendig. - Ikke kompatibel med Gira radio-bussystemet. Mål: Delingsenheter (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 5301 00 Tavlemontert Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx