Porttelefon videofordeleren [122600] Videofordeler Gira systemapparater Egenskaper: - Videofordeleren er en aktiv komponent for ledningstilpasning av videosignalet. - Videofordeleren fordeler videosignalene fra dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene til svarapparatene. - Videofordeleren er nødvendig dersom kabelføringen til videokomponentene i Gira porttelefonssystem utføres som stikkledning. - Videofordeleren sørger for korrekt avslutningsmotstand for å hindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende bildeforstyrrelser. Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter - Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks). - Innfelt (i en apparatboks). - Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren). Tekniske data: Spenningsforsyning: DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss) Tilkoblinger - 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss OUT: 6 x skruklemme Omgivelsestemperatur: -25 °C til +70 °C Merknader: - Videofordeleren er kaskaderbar. Totalt kan opptil 15 videofordelere med videomultipleksere brukes i et anlegg. - Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videofordeleren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet. Leveringsomfang: - Tavlemontert-adapter følger med. Mål i mm: Videofordeler: B 36 x H 52 x T 27 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 1226 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx