Dørkommunikasjon PTS-IP-Gateway 5 lisenser [262097] PTS-IP-gateway Gira systemapparater 5 lisenser Egenskaper: Flere funksjoner etter fastvare-update - Funksjonene gjøres tilgjengelige via en gratis fastvareoppdatering av PTS-IP-gatewayen. De er ikke inkludert i kjøpesummen. For bruk av ekstrafunksjonene må det være installert et Micro SDHC-kort (anbefalt min. 2 GB / maks. 32 GB SDHC) i PTS-IP-gatewayen. - Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonen "Individuell annonsering". - I forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. Det kan for eksempel sendes statusmeldinger fra KNX-anlegget til dørstasjonene via definerte meldingstekster. PTS-communicator - Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. - PTS-communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en reléaktuator) eller åpne dør. - Forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface. - Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira Keyless In-produkter. Igangkjøring - Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome). PTS mobil - Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem. - "Gira DCS mobile”-appen finner du i appbutikken for iOS og Android. - Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1. Tekniske data: Nominell spenning: DC 24 V Inngangseffekt - Samtaler: 5,0 W - Standby: 1,6 W Tilkoblinger - Spenningsforsyning: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme - Nettverkstilkobling: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Støttet oppløsning: CIF med standard bildeoppløsning Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Disse lisensmodellene finnes: - 2627 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig - 2627 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig - 2627 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig - Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig. - Ekstra strømforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for strømforsyningen til PTS-IP-gatewayen. - Oppstarten av PTS-IP-gatewayen skjer via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome). - Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for PTS-IP-Gateway-en. www.appshop.gira.de. Leveringsomfang: - 8 GB microSDHC-kort følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2620 97 5 lisenser Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dørkommunikasjon PTS-IP-gateway 10 lisenser [262098] PTS-IP-gateway Gira systemapparater 10 lisenser Egenskaper: Flere funksjoner etter fastvare-update - Funksjonene gjøres tilgjengelige via en gratis fastvareoppdatering av PTS-IP-gatewayen. De er ikke inkludert i kjøpesummen. For bruk av ekstrafunksjonene må det være installert et Micro SDHC-kort (anbefalt min. 2 GB / maks. 32 GB SDHC) i PTS-IP-gatewayen. - Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonen "Individuell annonsering". - I forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. Det kan for eksempel sendes statusmeldinger fra KNX-anlegget til dørstasjonene via definerte meldingstekster. PTS-communicator - Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. - PTS-communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en reléaktuator) eller åpne dør. - Forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface. - Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira Keyless In-produkter. Igangkjøring - Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome). PTS mobil - Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem. - "Gira DCS mobile”-appen finner du i appbutikken for iOS og Android. - Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1. Tekniske data: Nominell spenning: DC 24 V Inngangseffekt - Samtaler: 5,0 W - Standby: 1,6 W Tilkoblinger - Spenningsforsyning: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme - Nettverkstilkobling: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Støttet oppløsning: CIF med standard bildeoppløsning Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Disse lisensmodellene finnes: - 2627 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig - 2627 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig - 2627 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig - Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig. - Ekstra strømforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for strømforsyningen til PTS-IP-gatewayen. - Oppstarten av PTS-IP-gatewayen skjer via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome). - Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for PTS-IP-Gateway-en. www.appshop.gira.de. Leveringsomfang: - 8 GB microSDHC-kort følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2620 98 10 lisenser Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dørkommunikasjon PTS-IP-Gateway 20 lisenser [262099] PTS-IP-gateway Gira systemapparater 20 lisenser Egenskaper: Flere funksjoner etter fastvare-update - Funksjonene gjøres tilgjengelige via en gratis fastvareoppdatering av PTS-IP-gatewayen. De er ikke inkludert i kjøpesummen. For bruk av ekstrafunksjonene må det være installert et Micro SDHC-kort (anbefalt min. 2 GB / maks. 32 GB SDHC) i PTS-IP-gatewayen. - Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonen "Individuell annonsering". - I forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. Det kan for eksempel sendes statusmeldinger fra KNX-anlegget til dørstasjonene via definerte meldingstekster. PTS-communicator - Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen. - PTS-communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en reléaktuator) eller åpne dør. - Forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface. - Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira Keyless In-produkter. Igangkjøring - Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome). PTS mobil - Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem. - "Gira DCS mobile”-appen finner du i appbutikken for iOS og Android. - Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1. Tekniske data: Nominell spenning: DC 24 V Inngangseffekt - Samtaler: 5,0 W - Standby: 1,6 W Tilkoblinger - Spenningsforsyning: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss OUT: 2 x skruklemme - 2-trådsbuss IN: 2 x skruklemme - Nettverkstilkobling: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Støttet oppløsning: CIF med standard bildeoppløsning Omgivelsestemperatur: -5 °C til +50 °C Merknader: - Disse lisensmodellene finnes: - 2627 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig - 2627 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig - 2627 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig - Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig. - Ekstra strømforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for strømforsyningen til PTS-IP-gatewayen. - Oppstarten av PTS-IP-gatewayen skjer via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome). - Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for PTS-IP-Gateway-en. www.appshop.gira.de. Leveringsomfang: - 8 GB microSDHC-kort følger med ved levering. Mål: Delingsenheter (TE): 6 Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 2620 99 20 lisenser Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx